donderdag, juli 25, 2024
Kind

Zelfvertrouwen


Wat is zelfvertrouwen?

Zelfvertrouwen is een houding ten opzichte van je vaardigheden en capaciteiten. Het betekent dat je jezelf accepteert en vertrouwt en een gevoel van controle in je leven hebt. Je kent je sterke en zwakke punten goed en hebt een positieve kijk op jezelf. Je stelt realistische verwachtingen en doelen, communiceert assertief en kunt omgaan met kritiek.

Aan de andere kant kan een laag zelfvertrouwen je het gevoel geven dat je aan jezelf twijfelt, passief of onderdanig bent, of moeite hebt om anderen te vertrouwen. U kunt zich minderwaardig of onbemind voelen of gevoelig zijn voor kritiek. Je zelfverzekerd voelen kan van de situatie afhangen. U kunt bijvoorbeeld veel zelfvertrouwen hebben op sommige gebieden, zoals academici, maar geen vertrouwen hebben in andere, zoals relaties.

Een hoog of laag zelfvertrouwen hebben is zelden gerelateerd aan je werkelijke capaciteiten, en meestal gebaseerd op je percepties. Percepties zijn de manier waarop je over jezelf denkt en deze gedachten kunnen gebrekkig zijn.

Een laag zelfvertrouwen kan voortkomen uit verschillende ervaringen, zoals opgroeien in een niet-ondersteunende en kritische omgeving, voor het eerst gescheiden zijn van je vrienden of familie, jezelf te hard beoordelen of bang zijn om te falen. Mensen met een laag zelfvertrouwen hebben vaak denkfouten.

Hoe u uw zelfvertrouwen kunt vergroten

  • Herken en benadruk uw sterke punten. Beloon en prijs jezelf voor je inspanningen en vooruitgang.
  • Als je op een obstakel stuit, behandel jezelf dan met vriendelijkheid en mededogen. Blijf niet stilstaan ​​bij falen.
  • Stel realistische en haalbare doelen. Verwacht geen perfectie; het is onmogelijk om perfect te zijn in elk aspect van het leven.
  • Vertraag wanneer u intense emoties voelt en denk logisch na over de situatie.
  • Daag uit om aannames te doen over jezelf, mensen en situaties.
  • Erken dat negatieve levenservaringen uit het verleden niet jouw toekomst bepalen.
  • Druk uw gevoelens, overtuigingen en behoeften direct en respectvol uit
  • Leer nee te zeggen tegen onredelijke verzoeken.