donderdag, juli 25, 2024
Onderwijs

Verzekeringen in het onderwijs.


Er zijn een aantal verzekeringen in het onderwijs die deels verplicht en deels vrijwillig afgesloten moeten worden door een school.
Want de school en omgeving is een plek waar een ongeluk zo kan gebeuren en ook op de weg van en naar een school zijn er risico’s.

Wat voor verzekeringen in het onderwijs?

  • Ongevallenverzekering; Een ongevallen verzekering helpt een slachtoffer aan een compensatie en voorkomt hoge schadeclaims;
  • Reisverzekering; De reis verzekering is voor alle leerlingen en medewerkers die op reis, stage of excursie gaan;
  • Aansprakelijkheidsverzekering; De aansprakelijkheidsverzekering dekt een school in voor onvoorziene gebeurtenissen;
  • Rechtsbijstandverzekering; Met een rechtsbijstandsverzekering dekt een school zich in voor eventuele juridische gevolgen;
  • Bestuursaansprakelijkheidsverzekering; Bij een dreigend faillissement of malversatie van het bestuur dekt deze verzekering eventuele kosten;
  • Huisvesting en de inventaris; Is de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting, dan kan de huisvesting en de inventaris via de gemeente verzekerd zijn. Maar als de gemeente alleen verzekert wat wettelijk verplicht is, dan is mogelijk niet de volledige inventaris verzekerd. Daarom is het  belangrijk om te weten welke zaken de school zelf heeft aangeschaft en of de gemeente deze wel heeft verzekerd.
  • Cyberverzekering; Doordat scholen tegenwoordig veel data bewaren van leerlingen, onderwijspersoneel etc is het verstandig om een verzekering te hebben tegen dataverlies. Bijvoorbeeld door hacken. Data- en cyberrisico’s worden vrijwel dagelijks groter, met mogelijk desastreuze gevolgen.
  • Geld- en Fraudeverzekering; Een geldverzekering beschermt een schoolbestuur tegen financiële schade door agressieve criminele handelingen, zoals overvallen, waarbij contant geld verloren gaat. Dit geldt op school, maar ook bij het vervoeren van geld of waardepapieren. Met de fraudeverzekering is een onderwijsinstelling verzekerd tegen schade door fraude, zoals onder meer: Verduistering, valsheid in geschrifte, oplichting en diefstal.

StudieboekenStudieboeken