donderdag, juli 25, 2024
Pedagogiek

Value Based Education


Value Based Education (VbE) is een succesvolle wereldwijde transformationele beweging voor positieve verandering.

Benadering van onderwijs

VBE stelt onderwijsinstellingen in staat om hun leven en curriculum te onderbouwen met universele positieve menselijke waarden zoals respect, integriteit, eerlijkheid en mededogen.

Het is een benadering die in één opzicht verschilt van waarden opvoeding. Value Based Education leert leerlingen over waarden. Op waarden gebaseerd onderwijs biedt een leeromgeving waarin leerlingen deze positieve universele waarden uit de eerste hand ervaren tijdens hun opleiding.

Een effectieve VBE-omgeving kent drie kernfundamenten. Alle volwassenen modelleren de positieve universele waarden die de schoolgemeenschap zelf heeft gekozen.
De waarden worden ontwikkeld tot een ethisch vocabulaire dat leerlingen en personeel in staat stelt om fundamentele en geavanceerde ethische concepten te verwoorden.
En de school creëert tijd en ruimte voor kinderen om reflectieve praktijken te ontwikkelen. Zodat hun ervaringen met waarden kunnen worden verwerkt tot een levende gids voor zelf- en interpersoonlijk bewustzijn.

Uitkomsten

Het resultaat van het ontwikkelen van zo’n ethisch vocabulaire is ethische intelligentie, die volgens Neil Hawkes, oprichter van VBE, de belangrijkste intelligentie is voor de duurzaamheid van onze wereld.

Het ethische vocabulaire vormt de basis van een nieuw universeel verhaal waardoor alle mensen, ongeacht hun cultuur; religie of etniciteit kan communiceren, waardoor vertrouwen en welzijn wordt opgebouwd.

Het resultaat van op waarden gebaseerd onderwijs is zelfleiderschap, waardoor elk individu kan werken aan het vervullen van zijn geweldige potentieel.

Zichtbare verbeteringen

Scholen die VBE succesvol hebben ingebed in hun schoolbrede aanpak zien verbeteringen in:

  • relaties tussen medewerkers en leerlingen
  • respectvol, verantwoordelijk en vriendelijk gedrag
  • kwaliteit van lesgeven en leren – gemotiveerde en moedige leraren en leerlingen
  • onderwijsnormen en -resultaten
  • betrokkenheid van ouders en bredere gemeenschap
  • niveaus van onafhankelijkheid en ambitie
  • het vermogen van leerlingen om zichzelf te reguleren en emoties te beheersen
  • kindgerichte pedagogiek en de stem van de leerling
  • personeelstevredenheid, werving en behoud