dinsdag, juni 18, 2024
Onderwijs

Uitstroomniveau


Het niveau dat leerlingen in groep acht hebben op het moment dat ze de basisschool verlaten noemen we het uitstroomniveau.
Dit niveau hangt af van de kennis die de leerling heeft opgedaan op de basisschool en de behaalde resultaten die het er mee heeft bereikt.
De school houd rekening met de capaciteiten van de leerling, de vaardigheden die het bezit en de inzet die het heeft gehad.
Met dit uitstroomniveau krijgen leerlingen een advies voor het middelbare onderwijs en kunnen ze bijvoorbeeld uitstromen naar het VMBO, HAVO of het VWO.

Deze gegevens zijn door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap als ‘open data’ bestand gepubliceerd. In dit bestand wordt het schooladvies per schoolvestiging gerapporteerd.

DUO definieert schooladvies als het advies voor het voortgezet onderwijs voor een leerling in groep 8 van het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.

De mogelijke adviezen zijn:

 1. PRO: praktijkonderwijs
 2. VSO: voortgezet speciaal onderwijs
 3. VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg
 4. VMBO BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
 5. VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
 6. VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo)
 7. VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
 8. VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
 9. HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
 10. HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
 11. VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Basisscholen geven vaak maar één advies naar één type vervolgopleiding maar ze kunnen ook ‘dubbele adviezen’ (bijvoorbeeld VMBO-GT HAVO) geven.
Een enkelvoudig advies geeft de middelbare school een gerichter beeld, een dubbeladvies toont juist dat een leerling nog meerdere kanten op kan.