vrijdag, mei 24, 2024
Kind

Talentontwikkeling


Het woord talentontwikkeling wordt vaak gebruikt in het onderwijs als men bedoeld dat ze het beste hun onderwijs afstemmen op wat een leerling nodig heeft.
Met het afstemmen van het onderwijs kan een leerling zich het beste ontplooien en hun talenten naar boven alten komen.
De rol van de leerkracht bij de ontwikkeling is herkennen, ontwikkelen en benutten van die talenten.
Talent is echter heel divers. Het is een uitzonderlijke vaardigheid van cognitieve, technische, sociale, artistieke, sportieve, digitale of andere aard.
Talent heeft aanmoediging, ondersteuning en ruimte nodig. Het ontwikkelen van een bepaald talent is een uitstekend middel om ook andere vaardigheden te ontwikkelen.

Of de talenten tot ontwikkeling komen en tot zichtbare prestaties leiden, is afhankelijk van de persoonlijkheid en de omgeving van de leerling.
Wat betreft de persoonlijkheid spreken we van uitdagingen en kwaliteiten, het gaat dan om vragen als:

  • Gaat de leerling zijn persoonlijke ontwikkelpunten aan?
  • Durft een leerling buiten zijn comfortzone te treden?
  • In hoeverre kan een leerling zichzelf leren reguleren?
  • Welke eigenschappen heeft een leerling die kunnen bijdragen?
  • Welke kernkwaliteiten horen bij een leerling die kunnen bijdragen?

Als we naar de omgeving van de leerling kijken, spelen andere vragen een rol:

  • In hoeverre is er een stimulerende omgeving beschikbaar voor de leerling met voldoende middelen?
  • Welke steun krijgt de leerling van zijn omgeving?
  • In hoeverre wordt de leerling gezien in zijn talent?
  • In hoeverre laat de omgeving zien bij te willen dragen aan de ontwikkeling van het talent?

Vaak wordt een leerling blij als hij kan werken binnen zijn talentgebied.
Het werkt motiverend als een leerling merkt dat hij ergens goed in is.
Er is dan vaak ook veel motivatie om nog beter te worden.
Wanneer de leerling inzicht heeft in hoe zijn persoonlijkheid en omgeving van invloed zijn, kan hij bewuster keuzes maken in waar hij wel en waar hij niet tijd en energie in steekt/gaat steken.