dinsdag, juni 18, 2024
Onderwijs

Schoolplein


Het schoolplein is een plein van een school waar leerlingen samenkomen als ze niet in klaslokaal zijn. Soms ligt het voor of omheen de school, maar soms omgekeerd, is het gebouw omheen de speelplaats gebouwd.
Het eigendom van schoolpleinen verschilt per school. Gemeenten en scholen verschillen hierin ook vaak van mening.
In de meeste gevallen zijn, volgens gemeenten, schoolbesturen juridisch eigenaar en gemeenten economisch eigenaar van schoolpleinen.
Een economisch eigenaar wil zeggen dat het eigendom niet is beschreven in een acte die is ingeschreven bij het kadaster, maar er wel rechten en plichten gelden. Zo kan de economisch eigenaar zorgen voor een goed beheer (en mee betalen).

De indeling van een schoolplein verschilt:

Bij de Nederlandse basisschool:

Het plein is vaak onderverdeeld in een bovenbouw- en een onderbouwgedeelte.

Onderbouw: op het onderbouwgedeelte staan doorgaans klimrekken, bomen en er ligt een zandbak.
Bovenbouw: vaak uitgerust met een bescheiden klimrek en voetbaldoelen.

In Vlaanderen:

In Vlaanderen spreekt men over de speelplaats, die meestal omgeven is door de schoolgebouwen.

De kleuterschool heeft vaak een afzonderlijke speelplaats, met zandbak, speeltoestellen,..
Bij de lagere school heeft men de toestellen, klimrekken vaak aan de kant staan, zodat er voldoende speelruimte overblijft voor balsporten, touwtjespringen, hinkelparcours en ander kinderspel.

Middelbare school:

Meestal is een schoolplein een groot, eerder leeg betegeld plein met enkele banken. Vaak staan er wel een basketring, enkele bomen…

Roken op een schoolplein

Roken is in Nederland vanaf 2020 op het schoolplein verboden.

Wettelijke eisen aan een schoolplein:

Er zijn twee belangrijke wetten die zijn geregeld voor de inrichting van een nieuw schoolplein of speelterrein.
Daarnaast is er één verordening waarvan men op de hoogte moet zijn.

Ten eerste de wet EN-1177:2018. Dit is de Europese norm voor valveilige ondergronden. Deze norm schrijft twee belangrijke dingen voor:

  1. Ten eerste is het bij speeltoestellen met een valhoogte van 60cm of meer, verplicht om voor een schokabsorberende ondergrond te zorgen.
  2. Ten tweede moet er voor worden gezorgd dat de schokabsorberende ondergrond een valveilige zone is, die vrij is van obstakels.

Ten tweede hebben we de wet EN-1176, de Europese norm voor veilige speeltoestellen. Deze norm gaat over vier belangrijkste thema’s rondom veilige speeltoestellen, namelijk:

  1. De regelgeving rondom valgevaar, klemgevaar, valgevaar, snijgevaar, verstikking, botsen etc. Alle gevaren die kunnen ontstaan door het gebruik van het toestel.
  2. De regelgeving rondom periodieke keuringen van de speeltoestellen.
  3. Regelgeving rondom registratie van speeltoestellen
  4. En het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen

En daarnaast is er de modelverordening van de VNG. Hierin staan regels vermeldt staan voor de ruimte op schoolpleinen.
De omvang van het plein bij basisscholen is gebaseerd op het aantal leerlingen en gaat uit van drie m2 verharde speelruimte per kind.

Hoe is de kwaliteit van schoolpleinen?

Uit een scholierenonderzoek blijkt dat wanneer kinderen gevraagd wordt wat ze zouden willen veranderen op het schoolplein meer dan 60 procent van de kinderen het schoolplein zo zou willen inrichten dat er meer ruimte is voor sport en spel (Frelier & Janssens, 2007).
Als verbetering voor het schoolplein geeft ruim de helft van de kinderen aan een plek om te klimmen op hun schoolplein te willen. Driekwart van de kinderen geeft aan mee te willen helpen bij het onderhouden en verbeteren van het schoolplein (Qrius, 2010).

(Bron: Kennisbanksportenbewegen.nl)