donderdag, juli 25, 2024
Onderwijs

Schoolontwikkeling


De schoolontwikkeling is een continu proces om te werken aan het verbeteren van onderwijskwaliteit en het beter laten leren van leerlingen.
Als school en schoolteam heb je ambities. Bijvoorbeeld rond kansengelijkheid, onderwijskwaliteit of digitalisering. Maar hoe zorgen jullie ervoor dat je ambities werkelijkheid worden?
Daarbij gaat het niet alleen om wat je doet voor de leerlingen, maar ook om de manier waarop je samenwerkt als team.
Het één heeft namelijk invloed op het ander: geen beter onderwijs zonder een sterker team. De kwaliteit van onderwijs wordt immers bepaald door de kwaliteit van het lerarenteam.

De verbetering of vernieuwing die men wil realiseren in het onderwijs vergt samenwerking van het hele team. Een leerling heeft immers niets aan een onderwijsverbetering die alleen in groep 3 of bij het vak Geschiedenis plaatsvindt. Het team bepaalt de uitkomst voor de leerlingen.

Verschillende manieren om te ontwikkelen

Er zijn veel manieren om als school te ontwikkelen.
De school kan bijvoorbeeld investeren in beter materiaal, hard- en software en cursussen voor het onderwijzend personeel.

Aanpak schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling is een cyclisch en continu proces, waarbij je verschillende fasen doorloopt.

  1. Waarom? Er zijn vele redenen te verzinnen waarom te starten met een ontwikkelingsproces. Soms uit noodzaak, en soms uit ambitie.
  2. Wat wil men bereiken? Bepaal als schoolleiding of team wat je wilt bereiken met de ontwikkeling. En bepaal mede waarom je naar de verbetering streeft.
  3. Analyseer de startpositie. Om naar de verbeterde situatie toe te werken moet je weten waar je nu staat. Kijk goed wat nu goed gaat, en zeker daarna wat er verbeterd kan worden.
  4. Hoe ga je het aanpakken? bepaal de ontwikkelingsstrategie. Kies je een bepaald traject voor de ontwikkeling?
  5. Wat ga je doen? Op basis van de ontwikkelingsstrategie kan er een plan gemaakt worden. Hierin leg je vast wat je gaat ondernemen om de resultaten te behalen.
  6. Hoe ga je het doen? Hoe ga je het plan uitvoeren? Met name ook hoe je ervoor gaat zorgen dat iedereen binnen de organisatie wordt gefaciliteerd in de ontwikkeling.
  7. Evalueer en vervolg stappen bepalen. Het is belangrijk om te evalueren en zeker te borgen.Is het doel bereikt? En ga je op deze weg door of is het van belang om vanaf stap 2 opnieuw na te lopen of men de juiste richting in gaat.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen