vrijdag, mei 24, 2024
Onderwijs

Schoolbestuur


Het schoolbestuur is in Nederland verantwoordelijk voor de beslissingen die in een school worden genomen over het onderwijs dat wordt gegeven, en over de school als geheel.

Denk hierbij aan de keuze van een bepaalde methode, huiswerkbegeleiding, de klasindeling enz., en anderzijds aan verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school.
Het bestuur neemt die beslissingen in overleg met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.

Openbaar onderwijs

Het schoolbestuur van een school voor openbaar onderwijs ging vroeger uit van de gemeente of het rijk.
In de periode 1991-1995 werden de rijksscholen overgedragen aan de gemeenten waarin ze waren gelegen.

Veel gemeenten hebben na 2012 het bestuur overgedragen naar afzonderlijke stichtingen of door het instellen van een bestuurscommissie.

Bijzonder onderwijs

Het bestuur van een school voor bijzonder onderwijs wordt gevormd door een stichting of vereniging.

Op grond van artikel 17 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 53c van de Wet op het voortgezet onderwijs kunnen de besturen van openbare en bijzondere scholen fuseren door op te gaan in een zogenoemde samenwerkingsstichting.

In België

Het schoolbestuur, of centrumbestuur (voor de centra voor volwassenenonderwijs), is verantwoordelijk voor het goed functioneren van 1 of meerdere scholen.
Dit doet ze met de hulp van de directie, leerkrachten, ondersteunend personeel, paramedisch personeel, en overige betrokkenen.
Het schoolbestuur is dus de werkgever van het onderwijspersoneel.