vrijdag, mei 24, 2024
Onderwijs

Schakelklas


In een Schakelklas krijgen leerlingen van een basisschool extra les in taal, lezen en de uitbreiding van hun woordenschat.
Meestal worden leerlingen ingedeeld in een schakelklas als ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Verschillende uitvoeringen

Er zijn verschillende uitvoeringen van een schakelklas.

In een deeltijdklas krijgen leerlingen minimaal 8 uur per week extra les en volgen ze daarnaast het reguliere onderwijs.
Bij een verlengde schooldag krijgen leerlingen extra onderwijs naast het gewone onderwijs.
Als laatste is er de voltijds klas waarin leerlingen bijna al hun onderwijs krijgen.

Er is wel toestemming van de ouders nodig om leerlingen in zo’n klas te plaatsen.

Kopklas

Een kopklas is een variant van de schakelklas. Deze klas is voor leerlingen die na groep 8 een taalachterstand hebben en daardoor onder hun niveau presteren.
Een kind krijgt dan na groep 8 een extra jaar intensief taalonderwijs zodat er een goede start worden gemaakt wordt voor het voortgezet onderwijs.

Internationale Schakelklas

De internationale klas (ISK) is er voor anderstalige nieuwkomers van 12 tot 18 jaar die nog maar kort in Nederland zijn.
Het leren van de Nederlandse taal staat centraal in deze klassen.
De opleiding duurt ongeveer twee jaar. Na de ISK kunnen leerlingen naar de middelbare school of het middelbaar beroepsonderwijs.
Leerlingen kunnen op elk moment van het jaar aan deze opleiding beginnen.

Welke vakken krijgen leerlingen op het ISK?

De opleiding duurt ongeveer twee jaar. Hoe lang precies, hangt af van hoe goed de leerling leert.
Ze krijgen de volgende vakken:

  • Nederlands als tweede taal (NT2)
  • Engels
  • Wiskunde
  • Beeldende vorming
  • Sport
  • Oriëntatie op beroep
  • Digitale vaardigheden