vrijdag, mei 24, 2024
Kind

Schaduwonderwijs


In Nederland maar ook in België wordt er steeds meer gesproken over schaduwonderwijs.
Met dit woord wordt bijvoorbeeld Huiswerkbegeleiding, bijles of therapie bedoeld.

Waarom meer schaduwonderwijs?

Werkende ouders hebben niet altijd de tijd om ’s avonds nog met hun kind taken of lessen te overlopen. Ze maken gebruik van de ‘huiswerkklas’ in de opvang, of zoeken een betaalde oppashulp die de schoolagenda nauwlettend opvolgt.

Leerlingen die niet mee zijn met bepaalde leerstof kunnen in principe op school terecht voor extra uitleg. Toch nemen ook heel wat ouders zelf de rol van leerkracht over of ze doen een beroep op commerciële organisaties die hun kinderen tegen betaling bijspijkeren.

Niet alleen voor en over onderwijs

Ook volgen heel wat leerlingen steeds meer therapie voor leer- of andere problemen.
Zo wordt er steeds meer gebruik gemaakt van logopedisten. Niet alleen voor dyslexie maar zelfs ook voor leerlingen met rekenproblemen.

Voor vele redenen

Schaduwonderwijs is er dus voor heel wat redenen. Deze kunnen gratis zijn maar is veelal ook betaald.
Natuurlijk kunnen heel veel leerlingen baat bij hebben.
Maar het is de vraag of het verstandig is om het aanleren van de leerstof en de begeleiding van leerlingen buiten de scholen te brengen.
Op die manier wordt het gewone onderwijs wel ondermijnt. Bovendien zijn leerlingen met ouders die onderwijs buiten de school kunnen betalen veelal wel in het voordeel.
Op die manier creëer je een tweedeling in de maatschappij.

Het CBS berekende dat de jaarlijkse huishouduitgaven aan schaduwonderwijs in twintig jaar tijd stegen tot zo’n 200 miljoen euro. De toename in uitgaven is het sterkst in het voortgezet onderwijs.
Maar ook in het basisonderwijs wordt er een opmars van buitenschoolse onderwijs geconstateerd.