donderdag, juni 13, 2024
Didactiek

RTTI


Het traditionele begrip van RTTI in het onderwijs stond voor “Reproductie, Toepassing, Inzicht” en werd vaak gebruikt om de verschillende niveaus van leren te categoriseren.
Maar tegenwoordig heeft men het veel meer over Reproductievragen, Trainingsgerichte toepassingsvragen, Transfergerichte toepassingsvragen en Inzicht- en innovatievragen.

Waarbij men eerst uitging van:

1. Reproductie (R): Hier gaat het om het reproduceren van feitelijke informatie. Leerlingen worden beoordeeld op hun vermogen om kennis en feiten te herhalen, zoals het onthouden van definities, het reproduceren van informatie uit teksten, enzovoort.

2. Toepassing (T): Dit niveau omvat het toepassen van kennis in nieuwe contexten. Leerlingen laten zien dat ze begrijpen hoe ze geleerde concepten kunnen gebruiken in praktische situaties. Dit kan bijvoorbeeld het oplossen van problemen, het toepassen van formules of het uitvoeren van procedures zijn.

3. Inzicht (I): Het hoogste niveau van leren omvat het tonen van diepgaand begrip en het vermogen om kennis te integreren en te analyseren. Leerlingen kunnen complexe problemen begrijpen, verbanden leggen tussen verschillende concepten en creatief denken toepassen.

Spreekt men tegenwoordig meer over:

  • reproductie van de leerstof
  • toepassen van leerstof in bekende situaties
  • toepassen van leerstof in nieuwe situaties
  • zelf actief iets aan leerstof toevoegen

Door in toetsen diverse soorten vragen volgens de RTTI®-systematiek in te bouwen, dus een mix van reproductie-, trainings-, transfer- en inzichtvragen, ontstaat een beeld van het cognitieve niveau van leren (volgens de RTTI®-indeling) waarop de leerling zich bevindt.
RTTI® is een geregistreerd handelsmerk en ontwikkeld door DocentPlus BV.