dinsdag, juni 18, 2024
Leerkrachten

Registerleraar


Een registerleraar is een onderwijzer die stond ingeschreven op de website Registerleraar.nl. Dit was het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.
Door je als onderwijzer te registreren liett je zien dat je bevoegd en bekwaam was én dat je hieraan bleef werken.
Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding konden daarmee vertrouwen op jouw professionaliteit.

Lerarenportfolio opgeheven per 1 augustus 2022

Op 16 november 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel om het Lerarenregister uit de diverse onderwijswetten te schrappen.
Nadat het wetsvoorstel tot wet is verklaard en is gepubliceerd in het Staatsblad, is de wet in werking getreden op 1 augustus 2022.
Dit betekent dat de bepalingen over het Lerarenregister uit de diverse onderwijswetten zijn verwijderd.
Hierdoor is het vanaf 1 augustus 2022 niet meer mogelijk dat leraren zich laten registreren.

Hoe zat het met het Lerarenportfolio?

Het Lerarenportfolio verwerkte schoolgegevens en persoonsgegevens van leraren.
Met het schrappen van de wettelijke bepalingen van het Lerarenregister vervalt ook de juridische grondslag onder het Lerarenportfolio.
Na een zorgvuldige overweging komen de ministers van OCW tot de conclusie dat ook het Lerarenportfolio als faciliteit van de overheid niet opportuun is.