donderdag, juli 25, 2024
Niet gecategoriseerdOnderwijs

Professionele leergemeenschap


Een Professionele Leergemeenschap (PLG) is een groep van professionals binnen een organisatie die zich toewijden aan gezamenlijk leren en verbeteren om de prestaties van de organisatie en de individuele leden te versterken. Deze leergemeenschappen zijn gericht op het bevorderen van een cultuur van voortdurende verbetering, reflectie en samenwerking.

Kenmerken

Kenmerken van een Professionele Leergemeenschap omvatten:

1. Gedeelde visie en doelen.

Leden van een PLG delen een gemeenschappelijke visie op onderwijs of werk en stellen gezamenlijke doelen vast om die visie te realiseren.

2. Collectieve verantwoordelijkheid.

Leden voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het succes van alle individuele leden en streven naar gezamenlijke doelen in plaats van individuele prestaties.

3. Onderlinge afhankelijkheid.

PLG-leden begrijpen dat hun succes nauw verbonden is met het succes van anderen en dat ze elkaar nodig hebben om te groeien en te leren.

4. Gestructureerde reflectie.

Reflectie op praktijk is een integraal onderdeel van een PLG. Leden delen ervaringen, bespreken uitdagingen en successen en leren van elkaars perspectieven.

5. Samenwerking.

Leden werken actief samen, delen middelen en expertise en helpen elkaar bij het ontwikkelen van hun professionele vaardigheden.

6. Onderzoekende cultuur.

Een PLG bevordert een cultuur van onderzoek en experimentatie. Leden streven naar evidence-based practices en zijn bereid om nieuwe benaderingen uit te proberen.

7. Continue verbetering.

PLG’s streven naar voortdurende verbetering van hun praktijken en processen. Ze zijn open voor feedback en passen hun benaderingen aan op basis van evaluatiegegevens.

8. Gedeelde verantwoordelijkheid voor leren.

Leden nemen actief deel aan hun eigen professionele ontwikkeling en moedigen dit ook aan bij anderen.

PLG’s kunnen te vinden zijn in verschillende contexten, waaronder onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven en andere beroepsomgevingen. De kern van een PLG is echter het creëren van een gemeenschap waarin professionals samenwerken, leren en streven naar verbetering.