dinsdag, juni 18, 2024
Pedagogiek

Attributie


De attributietheorie is een psychologische theorie die probeert te begrijpen hoe mensen oorzaken toeschrijven aan het gedrag van henzelf en anderen. Deze theorie werd ontwikkeld door Fritz Heider in de jaren 1950 en heeft sindsdien verschillende varianten en uitbreidingen gekend.

Volgens de attributietheorie proberen mensen de oorzaken van gedrag te verklaren door interne of externe factoren aan te wijzen. Deze factoren kunnen worden onderverdeeld in:

 1. Interne attributies. Deze verwijzen naar factoren binnen de persoon, zoals persoonlijke eigenschappen, vaardigheden, attitudes, of intenties. Bijvoorbeeld, als iemand slaagt voor een examen, kan dit worden toegeschreven aan hun intelligentie of inspanning.
 2. Externe attributies. Dit zijn factoren buiten de persoon, zoals situaties, omgevingsinvloeden, of geluk. Als iemand slaagt voor een examen, kan dit worden toegeschreven aan de eenvoudigheid van de test of gunstige omstandigheden.

De attributietheorie benadrukt dat mensen neigen naar het maken van attributies om te begrijpen waarom dingen gebeuren. Het is echter belangrijk op te merken dat deze attributies niet altijd accuraat zijn en kunnen worden beïnvloed door verschillende cognitieve en sociale factoren, zoals vooroordelen, culturele achtergrond, en de beschikbaarheid van informatie.

In het onderwijs

De attributietheorie heeft verschillende implicaties voor het onderwijs:

 1. Feedback en beloningen.  In het onderwijs kan het belangrijk zijn om feedback te geven die de juiste attributies aanmoedigt.
  Bijvoorbeeld. Als een student goed presteert op een opdracht, kan het zinvol zijn om de nadruk te leggen op hun inzet en hard werken. In plaats van alleen op hun intelligentie.
  Dit kan helpen om een groeimindset te bevorderen en studenten aan te moedigen om zich in te zetten, zelfs als ze aanvankelijk moeite hebben.
 2. Attributie-gerichte instructie. Leraren kunnen ook expliciet aandacht besteden aan attributies in hun instructie.
  Door studenten te leren hoe ze hun eigen prestaties en die van anderen kunnen toeschrijven aan verschillende factoren, kunnen ze hen helpen een beter begrip te krijgen van hun eigen leerproces en hun motivatie te verbeteren.
 3. Omgeving en attributies. De attributietheorie benadrukt ook het belang van de omgeving bij het vormen van attributies.
  Leraren kunnen proberen een ondersteunende en stimulerende omgeving te creëren die studenten aanmoedigt om attributies te maken die gericht zijn op persoonlijke inzet en groei, in plaats van externe factoren zoals geluk of moeilijke omstandigheden.
 4. Verminderen van attributiebiases.
  Ten slotte kan kennis van de attributietheorie leraren helpen om bewustzijn te creëren over de verschillende attributiebiases die kunnen optreden bij henzelf en bij studenten.
  Door deze biases te herkennen en aan te pakken, kunnen leraren een meer evenwichtige en objectieve kijk op prestaties bevorderen. En de motivatie van studenten verbeteren.

Over het algemeen kan het begrijpen van de attributietheorie leraren helpen om effectiever om te gaan met prestaties, motivatie en feedback in de klas. Wat uiteindelijk kan bijdragen aan een positiever en productiever leerproces voor studenten.