zaterdag, maart 2, 2024
Pedagogiek

Attributie


De attributie theorie is een psychologische theorie die probeert te verklaren hoe mensen oorzaken toeschrijven aan het gedrag van henzelf en anderen. Deze theorie is relevant in de context van sociale psychologie en helpt begrijpen hoe mensen proberen verklaringen te vinden voor gedrag, zowel voor henzelf als voor anderen.

Er zijn twee belangrijke categorie├źn in deze context: interne attributie en externe attributie.

  1. Interne:
    – Dit verwijst naar het toeschrijven van oorzaken van gedrag aan persoonlijke eigenschappen, kenmerken of factoren binnen de persoon zelf.
    – Als iemand bijvoorbeeld slaagt voor een examen, kan een interne attributie zijn dat hij of zij intelligent is of hard heeft gestudeerd.
  2. Externe:
    – Dit verwijst naar het toeschrijven van oorzaken van gedrag aan externe factoren, situaties of omstandigheden buiten de persoon.
    – Als iemand bijvoorbeeld faalt voor een examen, kan een externe attributie zijn dat de test te moeilijk was of dat er storende omstandigheden waren tijdens het examen.

In verschillende situaties hebben mensen de neiging om zowel interne als externe attributies te maken, afhankelijk van verschillende factoren zoals de complexiteit van de situatie, culturele invloeden en individuele persoonlijkheidskenmerken.
De attributietheorie helpt psychologen en onderzoekers de processen te begrijpen die ten grondslag liggen aan hoe mensen oordelen over oorzaken van gedrag, en het biedt inzicht in sociale interacties en percepties.