vrijdag, mei 24, 2024
LeerkrachtenOnderwijs

Persoonlijke ontwikkeling


Persoonlijke ontwikkeling of zelfverbetering bestaat uit activiteiten die iemands capaciteiten en potentieel ontwikkelen, menselijk kapitaal opbouwen, inzetbaarheid bevorderen en de kwaliteit van leven en de realisatie van dromen en ambities verbeteren.
Persoonlijke ontwikkeling kan gedurende het gehele leven van een persoon plaatsvinden en is niet beperkt tot één levensfase.
Het kan officiële en informele acties omvatten om anderen te ontwikkelen in rollen zoals leraar, gids, counselor, manager, coach of mentor, en het is niet beperkt tot zelfhulp.
Wanneer persoonlijke ontwikkeling plaatsvindt in de context van instellingen, verwijst het naar de methoden, programma’s, hulpmiddelen, technieken en beoordelingssystemen die worden aangeboden om positieve volwassen ontwikkeling op individueel niveau in organisaties te ondersteunen.

Verschillende activiteiten

Persoonlijke ontwikkeling kan onder meer de volgende activiteiten omvatten:

 • Zelfbewustzijn verbeteren
 • Zelfkennis verbeteren
 • Vaardigheden verbeteren en/of nieuwe leren
 • Identiteit/eigenwaarde opbouwen of vernieuwen
 • Krachten of talenten ontwikkelen
 • Een carrière verbeteren
 • Potentieel identificeren of verbeteren
 • Het opbouwen van inzetbaarheid of (alternatief) menselijk kapitaal
 • Verbetering van levensstijl en/of kwaliteit van leven en time-management
 • Gezondheid verbeteren
 • Verbetering van rijkdom of sociale status
 • Aspiraties vervullen
 • Het starten van een levensonderneming
 • Opstellen en uitvoeren van persoonlijke ontwikkelingsplannen (PoP)
 • Verbetering van sociale relaties of emotionele intelligentie
 • Geestelijke identiteitsontwikkeling en erkenning

Persoonlijke ontwikkeling kan ook het ontwikkelen van andermans vaardigheden en persoonlijkheden omvatten.
Dit kan gebeuren via rollen zoals die van leraar of mentor, ofwel via een persoonlijke competentie (zoals de vermeende vaardigheid van bepaalde managers in het ontwikkelen van het potentieel van werknemers) ofwel via een professionele dienstverlening (zoals het geven van training, beoordeling of coaching).