donderdag, juni 13, 2024
OnderwijsOuders

Leerplichtambtenaar


Een leerplichtambtenaar heeft drie functies die wettelijk zijn vastgelegd:

 1. leerlingen stimuleren (weer) naar school te gaan,
  De ambtenaar geeft informatie aan leerlingen en ouders over waarom het belangrijk is om naar school te gaan.
  En geeft informatie over de gevolgen als leerlingen en ouders zich niet houden aan de Leerplichtwet.
 2. vrijstellingen beoordelen,
  De ambtenaar zoekt samen met de school en ouders naar een oplossing.
  De ambtenaar kijkt bijvoorbeeld eerst of er achterliggende problemen of zorgen zijn.
  In dat geval verwijst de leerplichtambtenaar door naar vrijwillige hulpverlening of verplichte hulp.
  Zoals een wijkteam met verschillende zorgprofessionals.
 3. handhaven bij schoolverzuim.
  Verwijtbaarheid is als de ouders niets of niet genoeg doen om het verzuim te stoppen.
  Bij verwijtbaarheid kan de ambtenaar een proces-verbaal opmaken tegen de leerling (vanaf 12 jaar) en/of de ouder(s). Dit gebeurt als een leerling lessen blijft missen zonder geldige reden.
  Ook na een eerdere waarschuwing of verwijzing naar Halt, de organisatie die strafbaar gedrag onder jongeren aanpakt.
  Een proces-verbaal tegen ouders is ook mogelijk als een jongere niet ingeschreven staat op een school.

Daarvoor heeft de leerplichtambtenaar toegang tot gegevens over in- en uitschrijvingen van leerlingen.
In sommige gevallen van schoolverzuim maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op.
Staat uw leerplichtige kind (nog) niet ingeschreven op school? Neem dan contact op met een leerplichtambtenaar.

Stimuleren

Een leerplichtambtenaar stimuleert kinderen en jongeren om (weer) naar school te gaan. Bijvoorbeeld door mee te denken over oplossingen en te informeren over het scholenaanbod.

Vrijstelling geven

Een leerplichtambtenaar kan vrijstelling geven, zodat een leerplichtige leerling (tijdelijk) niet naar school hoeft.

Handhaven

Een leerplichtambtenaar heeft op grond van de wet de ruimte om schoolverzuim te onderzoeken (art. 22 lid 1 Lpw). Daarnaast beschikt hij of zij over de cijfers van in- en uitschrijvingen (art. 18 lid 1 Lpw).

Proces-verbaal

Als ouders en leerlingen zich niet aan de leerplicht of kwalificatieplicht houden, gaat de leerplichtambtenaar met hen in gesprek.
Als dit geen effect heeft maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op (art. 22 lid 1, lid 2 en lid 3 Lpw.).
Hierin staat hoe vaak en waarom een leerling verzuimt. Vervolgens stuurt de leerplichtambtenaar het proces-verbaal naar de officier van justitie.
De officier van justitie is een medewerker van het Openbaar Ministerie.
Hij bekijkt wat er moet gebeuren met een leerling die de leer- of kwalificatieplicht overtreedt.