donderdag, juni 13, 2024
Onderwijs

Pedagogisch klimaat


Een pedagogisch klimaat bestaat uit regels en structuur. Dit kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden.
Maar er zijn enkele basisregels die de onderwijsinspectie heeft vastgesteld.
Het belangrijkste doel van dit klimaat is om de leerling een goede structuur te geven. Dat geldt niet alleen voor de allerjongsten, maar ook voor het voortgezet onderwijs.
Door de vaste regels en structuren zijn er ook minder incidenten en ruzies tussen leraar en leerling.
Dit is ook wetenschappelijk onderbouwd. Scholen waar leerlingen lage resultaten behalen, missen vaak duidelijkheid en structuur.
Natuurlijk heb je ook speciaal onderwijs waar meer aandacht nodig is voor de kinderen.
Over het algemeen is er een duidelijkere structuur, maar de hogere resultaten zijn niet haalbaar. Dit komt omdat deze studenten vaak beperkter zijn.

Met welke punten wordt rekening gehouden?

In een goed pedagogisch klimaat draait alles om de perfecte relatie tussen leraar en leerling.
Dit houdt in dat de lessen zoveel mogelijk op een vaste manier worden gegeven. Maar ook de tijden blijven indien mogelijk structureel hetzelfde.
Daarnaast voeren scholen vaak huisregels of klassenregels in. Deze zorgen ervoor dat er minder discussies zijn tussen studenten en docenten.
Het is niet altijd mogelijk om dit te voorkomen, maar het kan voor een groot deel worden gedaan. Vaak werkt het met een beloningssysteem.
Een andere aanpak werkt voor iedereen beter.
Als een docent merkt dat iemand meer bereikt door samen te werken, zal hij dit stimuleren. Maar als iemand alleen beter presteert, zal hem geleerd worden om met anderen samen te werken.

Voor wie is het pedagogisch klimaat?

Het pedagogisch klimaat is er voor de leerlingen en leerkrachten.
Voor de docenten is het ook fijn om een vaste structuur te hebben.
Zo hebben ze meer tijd voor individuele begeleiding. Maar ze kunnen ook meer stof met de klas behandelen omdat er weinig incidenten zijn.
Voor de leerlingen is dit klimaat nog belangrijker. Ze hebben “strikte” regels nodig omdat ze anders geen duidelijkheid hebben. Ook worden hun ware sterke punten uitgebuit.
Hoe minder incidenten er in de klas zijn, hoe meer tijd een leraar heeft.
Dit zorgt voor extra uitleg voor wie dat nodig heeft.
Maar ook de lesmethode kan aangepast worden aan de groep.
De regels zijn in de meeste gevallen slechts een rode draad. Deze kunnen indien nodig worden aangepast aan de wensen van de klas.

Wie houdt dit in de gaten?

In Nederland hebben we een onderwijsinspectie die toezicht houdt op het pedagogisch klimaat. Dat doen ze zowel op scholen als bijvoorbeeld in de kinderopvang of thuiswerkcentra.
Dit doen ze door middel van steekproeven. Als het niet in orde of niet voldoende is geven ze vaak tips om het te verbeteren.
Maar als een school of kinderdagverblijf deze tips niet opvolgt, riskeren ze een boete.
Uiteindelijk kan dit zelfs leiden tot sluiting.
Maar gelukkig houden de meeste scholen zich hier strikt aan.
Dit betekent niet dat er nooit tijd is voor een grap. Integendeel, als alle regels worden gevolgd, is er meer tijd voor grappen. Het gaat niet alleen om presteren maar vooral om een gezonde structuur. Dit betekent dat je beloond kunt worden voor goed gedrag. En dat gebeurt niet voor niets op steeds meer scholen.

Welke organisaties bieden een pedagogisch klimaat?

Verschillende organisaties bieden kinderen een pedagogisch klimaat.
Neem bijvoorbeeld de kinderopvang. In de meeste gevallen hanteren ze een duidelijke structuur. De meeste kinderen weten precies welke regels ze moeten volgen.
Maar ook als het tijd is om te eten.
Dat passen ze ook toe op verschillende basisscholen en middelbare scholen.
Maar ook op middelbare scholen vind je dit terug.
Afhankelijk van de lessen die studenten volgen, moeten ze zich aan een aantal regels houden.
Daarnaast proberen scholen altijd zoveel mogelijk lessen achter elkaar te plannen. Zo hebben de leerlingen enige structuur.

Wat kunnen aandachtspunten zijn in een pedagogisch klimaat?

Het grootste aandachtspunt in een pedagogisch klimaat is de relatie tussen leraar/medewerker en leerling/kind.
Er wordt zoveel mogelijk gedaan om een duidelijk begrip tussen de 2 te creëren.
Dit wordt vaak gedaan door vaste tijden te hebben waarop ze kunnen communiceren. Maar persoonlijke aandacht kan soms meer nodig zijn.
Vaak wordt hierop geanticipeerd als het toelaatbaar is.
Regels zijn maar regels en soms kijkt men wat het beste is voor een klas.
Het kan zijn dat de ene klas beter reageert op de aanpak dan de andere.
Regels worden dan ook vaak als richtlijn gezien.
Je zult je moeten aanpassen aan de groep waarmee je te maken hebt. Want alleen dan past de groep zich ook aan jou aan.

Wie heeft er baat bij een goed onderwijsklimaat?

Vaak bestaat het vooroordeel dat leerlingen alleen gebaat zijn bij een goed onderwijsklimaat.
Maar het tegendeel is echter waar. De leerkrachten profiteren vaak meer.
Dit komt niet alleen door de betere resultaten die ze met de klas behalen. Ook merken ze dat hun werk leuk en uitdagend blijft.
Elke klas heeft een andere aanpak en een ander verhaal. Soms heb je te maken met veel kinderen die iets hebben meegemaakt.
Dit kan ze introvert of rebels maken. Het is aan jou om de juiste aanpak voor deze doelgroep te vinden.

Onderwijsklimaat voor de leerlingen

Voor leerlingen is het prettig leren in een leerzaam klimaat met duidelijke regels. Zo weten ze waar ze aan toe zijn en wat er van ze verwacht wordt.
Vaak hebben ze ook behoefte aan die duidelijke structuur. Dit geldt zowel voor huiswerkopdrachten als voor schooluren.
Vaak is ook een veilig pedagogisch klimaat voor deze kinderen nodig. Sommigen zijn behoorlijk angstig of hebben dingen meegemaakt in het verleden.
Ook het verlies van familie of andere dierbaren kan een kind treffen. Daarom is het belangrijk dat ze een plek hebben waar ze zich thuis kunnen voelen.