donderdag, juli 25, 2024
Onderwijs

Passend onderwijs


De school waar u uw kind aanmeldt moet uw kind passend onderwijs geven. Deze plicht is vastgelegd in de zorgplicht.
Samen met u onderzoekt de school welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft.
Daarna bekijkt de school of het die ondersteuning zelf kan geven. Of biedt de school een plek op een andere gewone of speciale school die dit wel kan.

Doelen

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • Alle kinderen een plek krijgen die past bij de onderwijsondersteuningsbehoefte;
  • Een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
  • Een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is.
  • Scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat.
  • De kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen.
  • Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is om onderwijs te volgen.

Zorgplicht

Scholen hebben een zorgplicht. De school is dus verantwoordelijk om een passende onderwijsplek te bieden.
Deze plicht helpt mee het doel voor het passend onderwijs te bereiken.

Scholen bieden basisondersteuning

Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden die alle scholen in een regio bieden.
Bijvoorbeeld:

  • Hulp voor leerlingen met dyslexie.
  • Programma’s gericht op (het voorkomen van) gedragsproblemen.
  • Een richtlijn voor medische handelingen.

Extra ondersteuning op gewone scholen

Naast de basisondersteuning bieden sommige scholen extra begeleiding aan leerlingen.
Bijvoorbeeld een speciale klas voor leerlingen met een gedragsstoornis.
Of trainingen in sociale vaardigheden.
Hierbij werken ze soms samen met instellingen voor jeugdzorg en jeugdhulp.
De school geeft in het schoolondersteuningsprofiel aan welke extra begeleiding zij kan geven.