vrijdag, mei 24, 2024
Pedagogiek

Pabo


De Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs of kortweg PABO is een opleiding voor leraren voor de basisschool.
De vierjarige hbo-opleiding die studenten volgen waarna men zich Bachelor of Education mag noemen.
In Vlaanderen wordt de opleiding normaalschool genoemd.

Propedeuse

Op de meeste pabo’s moeten studenten tegenwoordig binnen één jaar hun propedeuse halen.
Dit houdt in dat zij 60 ECTS (het nieuwe systeem van studiepunten) moeten behalen.
Enkele pabo’s geven hier anderhalf en soms twee jaar de tijd voor.
Alle studenten moeten in het eerste jaar een voldoende halen voor de verplichte rekentoets.
Een enkele pabo eist dat zij voor de rekentoets uiteindelijk een 8 halen.

Stage

In het eerste jaar van de pabo begin je gelijk ook met stagelopen.
Meestal loop je dan één of twee dagen mee in een klas, maar soms kan dit ook een hele week zijn.
De stadia zijn vaak dat je in eerste instantie meeloopt, waarna in opbouwende fases je steeds zelfstandiger voor de klas komt te staan.
In het laatste jaar loopt de student een langere stageperiode van ongeveer een half jaar. Dit wordt ook wel de “Lio”stage genoemd.
Lio staat dan voor leraar in opleiding.

Vakgebieden

Binnen de pabo is er aandacht voor de vele vakgebieden waar kennis van wordt vereist in het basisonderwijs.
Voorbeelden van zulke vakgebieden zijn:

  • Nederlandse Taal, Rekenen/Wiskunde, Schrijven
  • Wereldoriëntatie (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuurkunde, Biologie)
  • Kunstzinnige vorming (Muziek, Drama, Beeldende Vorming)
  • Bewegingsonderwijs of Gymnastiek/Lichamelijke vorming
  • Levensbeschouwelijke vorming
  • Logopedie (niet op alle pabo’s)

Toelating

Om toegelaten te worden op de pabo moet worden voldaan aan de reguliere toelatingseisen voor een hbo-opleiding.
En sinds 2015 zijn er extra toelatingseisen bijgekomen en moet je aangetoond meer kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis, en natuur en techniek.
Dit kan met een gemiddeld vakkenpakket op Havo-niveau.

Studenten met een vwo-diploma kunnen tegenwoordig toegelaten worden tot de academische pabo.
Dit is een vijfjarige variant van de reguliere pabo waarbij de student egelijk met de bachelor van het pabo-diploma een bachelor én een master in pedagogiek of orthopedagogiek kan behalen. Hiertoe werkt de pabo samen met een universiteit.

Na de studie

Na het behalen van de diploma ben je bevoegd leerkracht om les te geven in het primair onderwijs, het speciaal basisonderwijs en in het praktijkonderwijs.
In het speciaal onderwijs worden vaak wel aanvullende opleidingen vereist.