zondag, juli 21, 2024
Leerkrachten

Opslagfactor


In het kader van onderwijs-CAO’s verwijst de term “opslagfactor” doorgaans naar een factor waarmee lesuren worden vermenigvuldigd om het totale aantal arbeidsuren voor een docent te berekenen. Deze opslagfactor wordt gebruikt omdat niet elke lesuur rechtstreeks gelijk staat aan een uur arbeid voor de docent. Verschillende taken, zoals voorbereiding van lessen, correctiewerk en andere onderwijsgerelateerde taken, vergen ook tijd buiten het daadwerkelijke lesgeven.

Dus, als bijvoorbeeld een docent 20 lesuren per week heeft, maar met een factor van 1,2, betekent dit dat hun totale arbeidsuren per week 24 zijn (20 lesuren vermenigvuldigd met 1,2). De exacte waarde van de opslagfactor kan variëren afhankelijk van de specifieke CAO en de afspraken die zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers in het onderwijsveld.