donderdag, juni 13, 2024
DidactiekPedagogiek

Jean Piaget


Jean Piaget was een Zwitserse psycholoog en kinderontwikkelingsexpert die leefde van 1896 tot 1980. Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke figuren in de ontwikkelingspsychologie en heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Theorie van cognitieve ontwikkeling

Piaget was geïnteresseerd in hoe kinderen denken en begrijpen, en hij ontwikkelde een theorie van cognitieve ontwikkeling die bekend staat als de “Piagetiaanse theorie”. Volgens Piaget ontwikkelen kinderen zich door middel van actieve interactie met hun omgeving. Hij benadrukte het belang van spelen en experimenteren als manieren waarop kinderen nieuwe concepten en kennis verwerven.

Een van de belangrijkste bijdragen van Piaget was zijn beschrijving van de stadia van cognitieve ontwikkeling. Hij identificeerde vier opeenvolgende stadia die kinderen doormaken tijdens hun ontwikkeling:

  1. het sensomotorische stadium,
  2. het pre-operationele stadium,
  3. het concreet-operationele stadium
  4. en het formeel-operationele stadium.

Elk stadium wordt gekenmerkt door verschillende denkpatronen en capaciteiten.

Drie mechanismen waarmee kennis vergaard wordt

Piaget legde ook de nadruk op het idee van assimilatie en accommodatie in de cognitieve ontwikkeling.
Assimilatie verwijst naar het proces waarbij nieuwe ervaringen en informatie worden geïnterpreteerd en geïncorporeerd in bestaande mentale schema’s, terwijl accommodatie verwijst naar het aanpassen van bestaande schema’s om nieuwe ervaringen tegemoet te komen. Deze processen helpen kinderen om hun begrip van de wereld voortdurend uit te breiden en aan te passen.
Door assimilatie en accommodatie worden structuren steeds uitgebreider. Kennis wordt dus steeds verder uitgebreid. Om evenwicht te houden tussen assimilatie en accommodatie, is equilibratie nodig. Equilibratie wordt tegenwoordig ook wel omschreven als zelfregulatie.

De theorie van Piaget heeft een grote invloed gehad op het onderwijs en heeft ons begrip van de cognitieve ontwikkeling van kinderen aanzienlijk verbeterd. Zijn werk heeft ook geleid tot verdere onderzoek en discussie over de aard van intelligentie en de factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van het denken.