donderdag, juli 25, 2024
Onderwijs

Onderwijstijd


Met Onderwijstijd wordt bedoeld de tijd voor activiteiten uit het onderwijsprogramma die de overheid als zodanig meetelt.

De Onderwijsinspectie in Nederland hanteert een aantal criteria waarin onderwijsactiviteiten moeten voldoen om te vallen onder onderwijstijd.

De criterea:

  • Het moet onder pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van bekwaam onderwijspersoneel worden uitgevoerd.
  • Het moet deel uitmaken van het door de school geplande en voor de leerlingen verplichte onderwijsprogramma.
  • De tijd moet door een inspirerend en uitdagend karakter bijdragen aan een zinvolle invulling van de totale studielast van leerlingen.

Hoe regelen basisscholen de schooltijden en lesuren?

De basisschool bepaalt zelf de indeling van de schooldag, en de tijden waarop de leerling op school moet zijn. De school moet zich wel houden aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. Dit is het aantal uren dat leerlingen onderwijs krijgen in 8 schooljaren.

Verplichte onderwijstijd basisschool

Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:

  • de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
  • de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw.
Er is geen wettelijk maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.

Toezicht

De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.
Als dat niet het geval is, vragen ze aan de school om het lesrooster te corrigeren, zodat het aan de minimale eisen voldoet.
Als een school daarna nog niet voldoet, kunnen maatregelen volgen.

Urennorm speciaal basisonderwijs

Een kind op een speciale basisschool krijgt hetzelfde aantal uren onderwijs als in het gewone basisonderwijs. Uitzondering is het onderwijs aan dove en slechthorende kinderen jonger dan 4 jaar. Zij krijgen minimaal 880 uren onderwijs per schooljaar.

Experiment flexibele schooltijden basisonderwijs

Vanaf 1 augustus 2020 deden zeker 20 basisscholen een experiment met het flexibel invullen en organiseren van de onderwijstijd.
Deze scholen mochten afwijken van bijvoorbeeld de normale vakanties en de schoolweek van 5 dagen.
Hiermee onderzoekt het Rijk of een flexibele onderwijstijd de kwaliteit van het onderwijs verbetert.