donderdag, juni 13, 2024
Onderwijs

Onderwijssubsidies


Er zijn diverse onderwijssubsidies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
De meeste subsidies zijn voor (onderwijs)instellingen maar personen kunnen soms ook (project)subsidie aanvragen.

Verschillende subsidies

Er zijn diverse onderwijssubsidies op het gebied van onderwijs. Bijvoorbeeld voor:

  • scholen in het voortgezet onderwijs die lente- en zomerscholen starten om zittenblijven te voorkomen;
  • aspirant-opleidingsscholen die opleidingsplaatsen aanbieden voor studenten van een lerarenopleiding;
  • een regionale procesbegeleider leerlingdaling. Deze helpt de samenwerking op gang tussen onder andere schoolbesturen en gemeenten in regio’s waar het aantal leerlingen daalt;
  • bedrijven en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden (subsidieregeling praktijkleren);
  • leraren die een plan hebben om het onderwijs te verbeteren. Voor hen is er een subsidie uit het LerarenOntwikkelFonds mogelijk.

Voor een overzicht van alle subsidie mogelijkheden kunt u op deze pagina terecht.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert de subsidies uit van de ministeries van OCW en VWS.