donderdag, juni 13, 2024
Onderwijs

Onderwijsontwikkeling


Met onderwijsontwikkeling wordt alle vernieuwingen en veranderingen op het gebied van onderwijs bedoeld.
Deze ontwikkeling kan gericht zijn op de onderwijsvisie, de leerprocessen en bijvoorbeeld de structuur van de schoolorganisatie.
Onderwijsexperts, orthopedagogen en kinderpsychologen werken dagelijks samen met leerlingen, leraren, schoolleiders en schoolbesturen aan het continue proces van onderwijsontwikkeling.
Met als doel dat ieder kind en iedere jongere het beste en meest passende onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft en daarmee gelijke kansen heeft om zich te ontwikkelen.

Sommige onderwijsontwikkelingen ontstaan op een bepaalde school  andere gaan van de overheid uit.
De onderwijsontwikkelingen worden regelmatig beïnvloed door maatschappelijke veranderingen of inzichten.
Voor een goede onderwijsontwikkeling is het nodig om rekening te houden met de volgende aspecten:
  • De strategie. Hieronder vallen de kernwaarden en de doelen;
  • De structuur. Dit ziet op de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden;
  • De schoolcultuur. Dat verschilt per school;
  • Het leervermogen van de individuele teamleden en de organisatie;
  • Professioneel leiderschap;
  • De systemen, zoals het leerlingvolgsysteem en de financiën.