dinsdag, juni 18, 2024
Onderwijs

Netwerkleren


Netwerkleren is een activiteit, gericht op het betrekken van sociale relaties bij het oplossen van vraagstukken.
Het is erop gericht dat professionals contacten om zich heen verzamelen, die bij het oplossen van een bepaald vraagstuk nodig zijn.
Om kwaliteit te blijven leveren, wordt van de leraar een voortdurende professionele ontwikkeling gevraagd.
Hierbij speelt de onderzoekende houding een belangrijke rol omdat het leraren in staat stelt hun ervaringen en kennis kritisch te beschouwen en nieuwe inzichten te creëren.
Ook belangrijk voor de professionele ontwikkeling is met elkaar samenwerken, samen leren en communiceren in netwerken.

Uit onderzoek is gebleken dat docenten een sterke voorkeur hebben voor informele vormen van leren.
Informeel leren is het tegenovergestelde van bijvoorbeeld leren door middel van een boek of een nascholing te bezoeken.
Door te leren van collega’s is bewezen effectief voor de professionalisering van docenten en bij vernieuwingen en organisatorische veranderingen.

Uit onderzoek

Uit onderzoek zijn een aantal positieve en negatieve zaken tevoorschijn gekomen over het leren via een netwerk.

Positief:

  • Netwerkleren gebeurt de hele dag. Tot op het toilet aan toe!
  • Netwerkleren kan overal. Mede dankzij Whatsapp, Email, Bellen, Social media, webblogs, vlogs en gesprekken op de werkvloer.

Negatief:

  • Het leren via een netwerk heeft een vluchtig karakter. Het is snel voorbij als het probleem is opgelost.
  • Taaie of ingewikkelde vraagstukken blijven vaak liggen.
  • Kennis wordt individueel opgedaan en niet structureel aan grote groepen overgedragen.

Hoewel een optimale sociale configuratie van netwerken en het tonen van een onderzoekende houding belangrijke voorwaarden zijn voor de professionele ontwikkeling
van leraren is in de literatuur maar weinig bekend over de samenhang tussen deze aspecten.
Binnen de Academische Werkplaats Beroepsgericht onderzoek en onderwijsinnovatie van Iselinge Hogeschool is daarom in het collegejaar 2016/2017 onderzoek gedaan onder pabostudenten, basisschoolleraren en hun opleiders naar de samenhang tussen de sociale configuratie van netwerken en de onderzoekende houding van netwerkleden.
Op basis van de onderzoeksresultaten werd duidelijk dat er tussen de sociale configuratie van de netwerken en de onderzoekende houding van de deelnemers een positieve relatie bestaat.

Samenwerken

Waar professionals met elkaar samenwerken, samen leren, communiceren en/of ervaringen delen, ontstaat een sociaal netwerk dat de mogelijkheid biedt om met
gebruikmaking van sociale contacten bepaalde praktijkvraagstukken op te lossen.
Deze wijze van leren wordt omschreven als netwerkleren.
Om professioneel binnen een netwerk te leren, is het noodzakelijk dat het netwerk wordt gefaciliteerd.
Leraren werken namelijk vaak solitair binnen hun eigen klaslokalen, wat niet bevorderlijk is voor sociaal leren.
Vandaar dat het van belang is dat de netwerken voldoende begeleiding krijgen.