dinsdag, juni 18, 2024
Onderwijs

Mediation


Mediation is een gestructureerd, interactief proces waarbij een onpartijdige derde partij bijstaat bij het oplossen van conflicten.
Meestal door middel van gespecialiseerde communicatie- en onderhandelingstechnieken.
Alle deelnemers aan mediation worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan het proces.
Mediation is een “partijgericht” proces in die zin dat het primair is gericht op de behoeften, rechten en belangen van de partijen.
De mediator gebruikt een breed scala aan technieken om het proces constructief te begeleiden.
En partijen te helpen bij het vinden van hun optimale oplossing.
Een mediator is faciliterend doordat hij/zij de interactie tussen partijen beheert en open communicatie faciliteert.
Bemiddeling is ook evaluatief omdat de bemiddelaar kwesties en relevante normen analyseert (“reality-testing”), terwijl hij afziet van het verstrekken van prescriptief advies aan de partijen (bijvoorbeeld “Je zou moeten doen…”).

Volgens de wet

Mediation, zoals dat in de wet wordt gebruikt, is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting die geschillen tussen twee of meer partijen beslecht met concrete effecten.
Meestal helpt een derde partij, de bemiddelaar, de partijen bij het onderhandelen over een schikking.
Geschillenbeslechters kunnen bemiddelen bij geschillen in verschillende domeinen, zoals commerciële, juridische, diplomatieke, arbeids-, gemeenschaps- en familieaangelegenheden.

De term mediation verwijst in grote lijnen naar elk geval waarin een derde partij anderen helpt om tot overeenstemming te komen.
Meer in het bijzonder heeft mediation een structuur, tijdschema en dynamiek die ‘gewone’ onderhandelingen niet hebben.
Het proces is privé en vertrouwelijk, mogelijk afgedwongen door de wet.
Deelname is doorgaans vrijwillig. De bemiddelaar treedt op als neutrale derde partij en faciliteert in plaats van regisseert het proces.
Mediation wordt een vreedzamere en internationaal geaccepteerde oplossing om het conflict te beëindigen.
Mediation kan worden gebruikt om geschillen van elke omvang op te lossen.