dinsdag, juni 18, 2024
Onderwijs

Maatwerkdiploma


Een maatwerkdiploma heeft vakken die op verschillende niveaus zijn afgerond.
Op het diploma wordt dan ook aangegeven op welk niveau de vakken zijn gedaan.
Vaak wordt er bij zo’n diploma ook een document om duidelijker uit te leggen hoe de leerling heeft gewerkt.
Hierdoor wordt een duidelijker beeld getoond van de leerling dan alleen maar het tonen van een cijferlijst.

Niet iedereen is er blij mee.

Het idee voor een diploma op maat bestaat al langer waarbij leerlingen op bepaalde vakken op een hoger of lager niveau mogen doen.
En niet alle leerkrachten en scholen zijn daar blij mee.
De grootste bezwaren vallen in de categorie Organisatorisch.
Met een hoofdletter O, want zo belangrijk worden deze argumenten vaak gemaakt.
Als bij een diploma op maat leerlingen vakken op verschillende niveaus mogen volgen, hoe moeten we dan ooit de roostering rond krijgen?

Diversiteit

Het is eigenlijk heel logisch dat leerlingen laten zien wat zij kunnen, op welk niveau dan ook, en daarop beoordeeld worden.
En dat ze in het ene vak nu eenmaal beter kunnen zijn dan in het andere is logisch.
Met een maatwerkdiploma doe je daar recht aan.
Je creëert daar inderdaad een grote diversiteit aan diploma’s mee.
Maar past dat juist niet bij de diversiteit onder leerlingen?

Het rapport (diploma) in het basisonderwijs.

In het huidige basisonderwijs bieden we al steeds meer maatwerk.
Een leerling voor taal in een groepje voor verlengde instructie zitten, en voor rekenen extra uitdagende taken krijgen.
Zo is er ook in het beroepsonderwijs steeds meer vraag naar adaptief lesmateriaal.