zondag, juli 21, 2024
Leerkrachten

Loonschalen PO


De Loonschalen PO worden in het basisonderwijs ingedeeld in een aantal salaristabellen voor leraren, onderwijsondersteunend personeel en (adjunct)directeuren.
Daze tabellen zijn onderverdeeld in 5 aparte tabellen.

 1. Salaristabellen Leraren.
 2. Salaristabellen OOP.
 3. Salaristabellen instroom-, doorstroom-, participatiebaan en minimum(jeugd)loontabel.
 4. Salaristabel directeuren.
 5. Salaristabellen adjunkt-directeuren.

De functie bepaalt de schaal die van toepassing is.
Ook zijn er persoonlijke factoren van toepassing. Bijvoorbeeld de hoeveelheid ervaring en bijkomende scholing en of trainingen die gevolgd zijn.

De loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs is gedicht. Dit akkoord werd op 22 april 2022 ondertekend door de vakbonden en de PO-Raad.
Kort daarna in juni 2022 lag er een nieuw onderhandelaarsakkoord met aanvullende afspraken over de loonschalen PO,het ouderschapsverlof, professionalisering en een loonsverhoging.

Hoofdpunten cao primair onderwijs 2022-2023

 • Er zijn nieuwe salaristabellen die gelijk zijn aan de salaristabellen in het voortgezet onderwijs.
 • De eindejaarsuitkering is structureel verhoogd van 6,3% naar 8,33%.
 • Er is weer een bindingstoelage en deze telt ook mee voor de pensioenopbouw.
  Voor OOP-ers in de hoogste trede van schaal 9 is de toelage € 263,94 bruto.
  Voor leraren in de hoogste trede van hun schaal is het € 1591,09 bruto.
  Voor (adjunct-)directeuren in de hoogste trede van schaal 12: € 1591,09 bruto.
  En voor (adjunct-)directeuren in de hoogste trede van de schalen 13 en hoger: € 263,94.
 • Voor schoolleiders en oop’ers zijn er extra toelagen en uitkeringen.

Salaristabellen Leraren.

Salaristabellen OOP

Loonschalen PO
Loonschalen PO

Salaristabellen instroom-, doorstroom-, participatiebaan en minimum(jeugd)loontabel.

Loonschalen PO

Salaristabel directeuren

>Salaristabel directeuren

Salaristabellen adjunkt-directeuren.


Deze loonschalen zijn van 2022.