donderdag, juli 25, 2024
Ouders

Kinderopvang


Een kinderopvang (wat vroeger meer kinderdagverblijf werd genoemd) is een plek waar de jongste kinderen worden opgevangen.
Een plek waar kinderen zich veilig en vrij voelen om zich te ontwikkelen.
Vanuit de overheid zijn er eisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden.

De eisen voor een goede en verantwoorde opvang staan in:

Deze eisen zijn onderverdeeld in 4 thema’s:

  1. Ontwikkeling van het kind.
  2. Veiligheid van de opvang.
  3. Vaste gezichten en groepen.
  4. Opleiding en ondersteuning medewerkers.

Adviesrecht oudercommissie

De oudercommissie heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Eisen omgevormde peuterspeelzalen

Sinds 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderdagverblijven.
Dat is een gevolg van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
Voormalige peuterspeelzalen moeten dus voldoen aan de eisen die gelden voor kinderdagverblijven.

Toezicht van de opvang

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de toezicht en handhaving op de opvang.
De GGD voert in opdracht van de gemeente dit toezicht uit en adviseert de gemeente hierover.

Ook bezoekt de GGD minimaal 1 keer per jaar onaangekondigd ieder gastouderbureau, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.
Vanaf 2022 zijn er voldoende middelen beschikbaar om jaarlijks 50% van de gastouderlocaties te inspecteren.
Van een inspectie maakt de GGD een inspectierapport met daarin de bevindingen van hun toezicht.
Ook staat de reactie van de kinderopvang in het rapport en het advies aan de gemeente.

Soorten opvang.

Er zijn diverse vormen van opvang. Dit zijn de belangrijkste soorten kinderopvang:

 • Kinderdagverblijf;
 • Peuterspeelzaal;
 • Gastouder;
 • Buitenschoolse opvang:
 • Naschoolse opvang
 • Voorschoolse opvang
 • Tussenschoolse opvang