donderdag, juni 13, 2024
DidactiekLeerkrachten

Leerstijlen


Leerstijlen, ook wel bekend als leervoorkeuren, zijn verschillende manieren waarop individuen informatie het beste opnemen en verwerken. Hoewel er verschillende theorieën en modellen over leerstijlen bestaan, is een van de bekendste en meest gebruikte theorieën die van David A. Kolb. Volgens Kolb zijn er vier basisleerstijlen die voortkomen uit twee dimensies: de manier van waarnemen en de manier van verwerken.

Deze stijlen worden vaak de “Kolb Leerstijlen” genoemd:

1. Convergerende stijl:
– Sterk in het actief experimenteren en het oplossen van problemen.
– Voorkeur voor praktische toepassing van ideeën.
– Houdt van technische taken en natuurwetenschappen.
– Denkt vaak in praktische termen.

2. Divergerende stijl:
– Sterk in het waarnemen en verzamelen van informatie.
– Voorkeur voor creatieve en artistieke activiteiten.
– Houdt van brainstormen en het genereren van ideeën.
– Denkt vaak in abstracte termen.

3. Assimilerende stijl:
– Sterk in het observeren en begrijpen van complexe informatie.
– Voorkeur voor theoretische concepten en modellen.
– Houdt van gestructureerde en georganiseerde situaties.
– Denkt vaak in logische en rationele termen.

4. Accommoderende stijl:
– Sterk in het praktisch toepassen van concrete ervaringen.
– Voorkeur voor hands-on ervaringen en actieve betrokkenheid.
– Houdt van het nemen van risico’s en experimenteren.
– Denkt vaak in emotionele en intuïtieve termen.

Het is belangrijk om op te merken dat mensen vaak een combinatie van leerstijlen vertonen, waarbij één of twee stijlen dominant kunnen zijn. Leerstijlen kunnen helpen bij het begrijpen van hoe individuen het beste leren en kunnen worden gebruikt om onderwijsstrategieën aan te passen om beter aan te sluiten bij de behoeften van studenten. Echter, de geldigheid en bruikbaarheid van leerstijlen zijn ook onderwerp van debat in het onderwijsveld. Sommige studies hebben geen sterk verband kunnen vinden tussen leerstijlen en leerprestaties.