vrijdag, mei 24, 2024
LeerkrachtenOnderwijs

Gesprekkencyclus


Voor het personeelsbeleid in het basisonderwijs wordt de gesprekkencyclus gebruikt om de kwaliteiten van personeelsleden optimaal af te stemmen op de doelen van de school.

De duur van de gesprekkencyclus is vaak meerdere jaren en de jaarlijkse functioneringsgesprekken zijn ook onderdeel van de cyclus, evenals het beoordelingsgesprek.

De gesprekkencyclus

De gesprekkencyclus in het Primair Onderwijs bestaat uit een:

 • Functioneringsgesprek met loopbaancomponent
 • POP3-gesprek
 • Beoordelingsgesprek
 • Voortgangsgesprek (facultatief)

De gesprekken maken deel uit van de ontwikkelingscyclus die past bij de uitgangspunten van de wet Beroepen in het Onderwijs. De gesprekkencyclus is in overeenstemming met de afspraken in de CAO PO.

Overige gesprekken vallend onder het gesprekkenarrangement

Afhankelijk van de huidige situatie van de medewerker en de school zijn in het gespreksarrangement de volgende gesprekken opgenomen:

 • Eenmalig beoordelingsgesprek voor leraren in eindschaal LA 17
 • Sollicitatiegesprek voor leraren in het kader van de functiemix
 • Ziekteverzuimgesprek
 • Introductiegesprekken/beoordelingsgesprekken nieuwe leerkrachten
 • Exitgesprekken voor vertrekkende leerkrachten
 • Pre-pensioneringsgesprek

Voor- en nadelen

Voor het personeel in het basisonderwijs heeft een gesprekkencyclus verschillende betekenissen en voordelen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten:

 1. Professionele ontwikkeling: Tijdens de gesprekkencyclus hebben leraren regelmatig overleg met hun leidinggevenden. Dit biedt de gelegenheid om te reflecteren op het eigen functioneren, sterke punten te identificeren en gebieden voor verbetering te bespreken. Het personeel krijgt feedback en ondersteuning bij hun professionele ontwikkeling, waardoor ze hun vaardigheden en kennis kunnen versterken.
 2. Doelgerichtheid: De gesprekkencyclus helpt bij het stellen van duidelijke doelen voor het personeel. Tijdens de gesprekken kunnen leraren en leidinggevenden doelen formuleren die gericht zijn op zowel individuele groei als op de verbetering van het onderwijsproces. Dit helpt het personeel om gefocust en gemotiveerd te blijven.
 3. Samenwerking en communicatie: De gesprekkencyclus bevordert effectieve communicatie en samenwerking tussen het personeel en de leidinggevenden. Het biedt een gestructureerd kader om regelmatig in gesprek te gaan over de voortgang, uitdagingen en ondersteuningsbehoeften. Dit versterkt de professionele relaties en zorgt voor een gezamenlijke inspanning om het onderwijs op de school te verbeteren.
 4. Erkenning en waardering: Tijdens de gesprekkencyclus worden de prestaties en inspanningen van het personeel erkend en gewaardeerd. Leraren krijgen de gelegenheid om successen te delen, vragen te stellen en eventuele zorgen of behoeften aan te kaarten. Dit draagt bij aan de motivatie en betrokkenheid van het personeel.
 5. Loopbaanontwikkeling: De gesprekkencyclus kan ook dienen als een platform voor loopbaanontwikkeling. Het personeel kan in gesprekken met leidinggevenden hun ambities, doelen en behoeften met betrekking tot hun carrière bespreken. Dit kan leiden tot gerichte ondersteuning, bijscholing of mogelijkheden voor professionele groei.

Over het algemeen biedt de gesprekkencyclus in het basisonderwijs het personeel een gestructureerd kader voor communicatie, feedback, ontwikkeling en ondersteuning. Het versterkt de professionele relaties, draagt bij aan een positieve werkcultuur en stimuleert de groei van het personeel.