donderdag, juli 25, 2024
Onderwijs

Leeromgeving


Een leeromgeving is een samenstelling van leermiddelen, -methoden en -tools, die worden ingezet voor het verwerken van informatie in het basisonderwijs.
De kenmerken van een goede omgeving zijn herkenbaar aan voldoende aandacht voor pedagogische kennis.
En een goede afstemming tussen de onderwijsmethoden en de vaardigheden van de leerlingen.
Bovendien moet er een passende balans zijn tussen didactische verdieping en onderwijsgerichtheid en een synergie tussen de onderwijscomponenten.
Het is mogelijk om de kwaliteit van een omgeving te verbeterd door onder anderen het invoeren van innovatieve leermiddelen.
En ook bijvoorbeeld door het verbeteren van de communicatie tussen de onderwijzers en de leerlingen.
En het vergroten van de effectiviteit van het onderwijs door het toepassen van gestructureerde methoden en het stimuleren van de ontwikkeling van leerlingen.

Op landelijk niveau.

De omgeving is op landelijk niveau vastgesteld dat scholen zich moeten houden aan onderwijstijd en schooltijd.
Schooltijd is de tijd die een leerling verplicht op school aanwezig moet zijn. Onderwijstijd is het aantal uren dat een leerling onderwijs krijgt.
En er worden er eisen gesteld aan lokalen en verdere school omgeving.

Op schoolniveau.

De omgeving op schoolniveau houd in dat elke school omschrijft waar de leerlingen leren, met wat voor materiaal en mate van ondersteuning en begeleiding.
Daarnaast omschrijft het wat voor inrichting er is, zowel fysiek als ook digitaal.
Met fysiek wordt bedoeld de klaslokalen, schoolplein, bibliotheek enzovoort.

Op lesniveau.

De omgeving op lesniveau verwijst naar de indeling en aankleding van de lokalen binnen een les of lessenreeks. Dit gaat om zowel de fysieke als de digitale leeromgeving.

Terminologie

Een leeromgeving wordt meer of minder krachtig genoemd, afhankelijk van de volgende factoren:

  • kundigheid docent
  • didactische kwaliteit instructiemateriaal
  • uitstraling gebouw
  • werksfeer
  • pedagogisch klimaat horend bij de gekozen onderwijsvorm

Een specifieke leeromgeving van een school of opleiding noemt men overdrachtelijk de architectuur van de betreffende opleiding.

Bij overwegend gebruik van virtuele middelen spreekt men van een elektronische leeromgeving (afgekort ELO).
Een ‘authentieke leeromgeving’ is een leeromgeving die de praktijk op de werkvloer nabootst.