donderdag, juli 25, 2024
Onderwijs

Jaarkalender


Een jaarkalender in het onderwijs geeft een overzicht over wat zich allemaal in dat jaar gaat plaatsvinden.
Vaak bevat het een opsomming van alle activiteiten en evenementen zoals kerstfeest, musical of een voorjaarsmarkt.
Ook alle vergaderingen, studiedagen en vakanties worden er in vernoemd.
De jaarkalender wordt meestal gepresenteerd via de website van de school en wordt ook gedeeld met de medezeggenschapsraad (MR).
De kalender kan in het verloop van een schooljaar wel eens gewijzigd worden als bijvoorbeeld een evenement niet door gaat of verplaatst wordt.

Er zijn gratis kalenders te downloaden op het internet om een eigen kalender te maken. Kijk maar eens op de volgende pagina van KlasCement.

Maken jaarplanning

Dit geschiedt op basis van:

  • Het beoogde onderwijsaanbod – de schatting van het onderwijs en leerlingen – de jaarkalender – de analyse van de werkverdeling – de analyse van de faciliteiten – de clustering van leertaken

Het matchen van het onderwijsaanbod, leerlinge, de docenten en de middelen, grofmazig uiteengezet over het schooljaar (globaal jaarrooster) en indien van toepassing in periodes.

In de jaarplanning wordt rekening gehouden met:

  • Afspraken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving (urennorm)
  • Afspraken die voortvloeien uit de CAO

Bij wijzigingen in onderwijsaanbod, werkverdeling en faciliteitenbeschikbaarheid gedurende het schooljaar wordt de jaarplanning onderhouden.