donderdag, juli 25, 2024
Onderwijs

ICT en onderwijs


ICT en onderwijs zijn tegenwoordig nauw verbonden.
ICT of voluit informatie- en communicatietechnologie (of technologieën), is de infrastructuur en componenten die moderne computers mogelijk maken in het onderwijs.
Hoewel er geen enkele, universele definitie van ICT bestaat, wordt de term algemeen aanvaard om alle apparaten, netwerkcomponenten, applicaties en systemen aan te duiden die mensen en organisaties gebruiken.

Onderdelen van een ICT-systeem

ICT omvat zowel de wereld met internet als de mobiele wereld die wordt aangedreven door draadloze netwerken.
Het omvat ook verouderde technologieën, zoals vaste telefoons, radio- en televisie-uitzendingen – die allemaal vandaag de dag nog steeds op grote schaal worden gebruikt naast geavanceerde ICT-onderdelen zoals kunstmatige intelligentie en robotica.

ICT wordt soms synoniem gebruikt met IT (voor informatietechnologie) maar ICT wordt echter over het algemeen gebruikt om een ​​bredere, uitgebreidere lijst weer te geven van alle componenten die verband houden met computer- en digitale technologieën dan IT.

De lijst met ICT-componenten is uitputtend en blijft groeien. Sommige componenten, zoals computers en telefoons, bestaan ​​al tientallen jaren.
Anderen, zoals smartphones, digitale tv’s en robots, zijn recentere vermeldingen.

ICT betekent echter vaak meer dan de lijst met componenten. Het omvat ook de toepassing van al die verschillende componenten.
Hier ligt het echte potentieel, de kracht en het gevaar van ICT.

Maatschappelijke en economische impact

Het wordt ingezet voor economische, maatschappelijke en interpersoonlijke transacties en interacties.
ICT heeft de manier waarop mensen werken, communiceren, leren en leven drastisch veranderd.
Bovendien blijft ICT een revolutie teweegbrengen in alle delen van de menselijke ervaring.
Computers beantwoordden bijvoorbeeld ooit telefoons en leidden oproepen door naar de juiste personen om te reageren.

Het belang van ICT voor economische ontwikkeling en bedrijfsgroei is zelfs zo groot geweest dat het wordt gezien als de inleiding van wat velen de Vierde Industriële Revolutie hebben genoemd.

ICT ondersteunt ook brede verschuivingen in de samenleving, aangezien individuen massaal overstappen van persoonlijke, face-to-face interacties naar interacties in de digitale ruimte. Dit nieuwe tijdperk wordt vaak het digitale tijdperk genoemd.

In het onderwijs

De onderwijssector staat tegenwoordig voor veel uitdagingen. We leven in een wereld waar frequente veranderingen plaatsvinden in alle sectoren.
Het grootste voorbeeld is de coronapandemie. Wie wist dat dit ook kon gebeuren?
Covid-19 heeft de hele wereld veranderd. Door de lockdown werkt iedereen online vanuit huis.
Studenten, docenten en iedereen werken hard om het leren door te laten gaan.

Deze pandemie heeft geleid tot een nieuw leermodel, dat online is voor mensen.
Vandaag de dag, vanaf het moment dat we ’s ochtends opstaan tot het moment dat we slapen, worden we omringd door media zoals kranten, radio, tv en computers.
Technisch onderlegd zijn en informatie- en communicatietools gebruiken is dus erg belangrijk in de veranderende samenleving.
Als we ICT gebruiken en adopteren op scholen, kan ons onderwijssysteem floreren en zou het land een kennissupermacht worden.

De drie uitdagingen waarmee mensen worden geconfronteerd bij het gebruik van ICT-hulpmiddelen zijn:

  • Toegang
  • Eigen vermogen
  • Kwaliteit

Nu maken scholen gebruik van de voordelen van ICT om kennis en informatie aan kinderen te verstrekken.
ICT is een kern geworden in het onderwijsleerproces. Het heeft schoolborden vervangen door whiteboards en het gebruik van een digitaal smartboard voor het onderwijs geïmplementeerd.

Wanneer leraren technisch onderlegd zijn en goed zijn opgeleid om deze tools te gebruiken, leveren ze verbeterde kennis met hoogwaardige denkvaardigheden.