donderdag, juni 13, 2024
KindOnderwijs

Heterogene groepen


./.. DiBij heterogene groepen is er een soort verdeling van leerlingen over verschillende klaslokalen van een bepaalde klas binnen een school.
Bij deze methode worden kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in verschillende klaslokalen geplaatst.
Dit om een relatief gelijkmatige verdeling te creëren van leerlingen met verschillende capaciteiten en verschillende educatieve en emotionele behoeften. Hoogbegaafde kinderen zullen verspreid zijn over de verschillende klaslokalen, in plaats van allemaal samen in één klaslokaal.

Homogene groepering is de plaatsing van leerlingen met vergelijkbare capaciteiten in één klas.
Hoewel er in een klas een scala aan vaardigheden kan zijn, is deze beperkter dan die in een heterogene klas.
Zo zitten alle hoogbegaafde kinderen binnen hetzelfde leerjaar in dezelfde klas.

Uitdagingen voor leerlingen met een handicap.

Voor leerlingen met een handicap kunnen heterogene groepen een grote uitdaging zijn, omdat ze mogelijk niet kunnen deelnemen aan algemene onderwijsprogramma’s.

Uitdagingen voor hoogbegaafde leerlingen.

Hoogbegaafde leerlingen in heterogene klassen doen het misschien niet zo goed als hun leeftijdsgenoten.
Ze kunnen de druk voelen om ’tweede leraar’ te zijn, dat wil zeggen om leerlingen te helpen die de stof niet zo gemakkelijk begrijpen.
Deze hoogbegaafde leerlingen kunnen ook ongeduldig en verveeld raken in het tempo van een traditioneel klaslokaal Dit kan tot frustratie leiden.

Aangezien de meerderheid van de leerlingen in een klaslokaal waarschijnlijk gemiddelde studenten zijn, zijn heterogene klaslokalen meestal afgestemd op hun leerbehoeften.
Dat betekent bijvoorbeeld dat zelfs als een hoogbegaafd kind naar de kleuterschool gaat zonder te weten hoe het moet lezen, een volledige week besteden aan slechts één letter van het alfabet onnodig en frustrerend voor hen is.
Hoogbegaafde kinderen hebben veel intellectuele stimulatie nodig, en als ze die niet van hun leraren krijgen, zullen ze die vaak zelf voorzien.

Sociale dynamiek

Er zijn veel sociale voordelen aan heterogene klaslokalen. Een voordeel is dat leerlingen in hoogbegaafde programma’s of individuele onderwijsprogramma’s niet worden uitgekozen.
Leerlingen kunnen zich sociaal gestigmatiseerd voelen als ze elke dag naar een “speciale” klas moeten en het doelwit kunnen worden van pestkoppen.

Kinderen die speciale onderwijsprogramma’s volgen, kunnen wat problemen hebben om bij te blijven in heterogene omgevingen.
Maar dat moet worden afgewogen tegen het mogelijke stigma waarmee ze te maken kunnen krijgen als ze in een homogeen klaslokaal worden gegroepeerd.

Heterogene klaslokalen kunnen leerlingen met sociale angst of ontwikkelingsstoornissen helpen sociale vaardigheden te oefenen.

Gevolgen voor leraren

Heterogene klaslokalen bieden verschillende uitdagingen en voordelen voor leraren.
Een leraar moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat iedereen in een heterogene klas wordt uitgedaagd en de stof leert.