donderdag, juni 13, 2024
Lvs

Handelingsplan


In een handelingsplan schrijft een school op welke doelen de school nastreeft met hun leerlingen.
Dit gaat om leer- en gedragsproblematiek en hoe men de doelen wil halen.
Deze afspraken worden genoteerd, en moeten meetbaar zijn zodat er aangetoond kan worden wanneer de doelen behaald zijn.
Over deze afspraken worst uiteraard gecommuniceerd met de ouders.

Kind staat centraal

Het kind en zijn onderwijsbehoeften staat centraal in het handelingsplan.
En er zijn drie stappen die worden beschreven in het plan.

 1. Hoe is de beginsituatie?
 2. Hoe is de plan van aanpak?
 3. Wanneer en hoe volgt de evaluatie van het plan?

Tevens wordt in het plan beschreven wie er allemaal betrokken zijn bij het plan en wat voor middelen er worden ingezet.

Tips voor het schrijven van een plan

 • Cluster de problematiek in je klas. Hebben meerdere leerlingen (min of meer) dezelfde hulpvraag?
  Schrijf dan één plan. Dat houdt het werkbaar.
 • Schrijf het plan voor jezelf; jij moet ermee werken!
 • Vraag de IB-er en/of RT-er om hulp. Zij kunnen door tijd, materialen of kennis jou verder helpen.
 • Informeer ouders tijdig.
  Wanneer je ziet dat een leerling uitvalt en je er een handelingsplan voor wilt schrijven; bel de ouders direct.
  Geef hen ook het handelingsplan mee, zodat ze weten wat je met hun kind doet. Het lijkt omslachtig, maar ouders willen graag betrokken worden!
 • Wees eerlijk! Schrijf geen idealistisch plan en opgehemelde evaluatie. Realistisch en eerlijk brengt je het verst.
 • Vraag collega’s. Deel je kennis met elkaar. Wie weet heeft je collega materialen of ideeen die jij niet hebt.
 • Schrijf in je agenda wanneer een handelingsplan geëvalueerd moet worden en ga er dan ook even voor zitten.
  Wanneer je het direct doet, blijft het zorgtraject van je leerlingen op mooi op de rails. Daar heeft iedereen baat bij.
 • Gebruik een voorbeeld.
  Pak er een handelingsplan van een voorgaand jaar of van een collega bij, wanneer je twijfelt over de invulling.
  Dat plan geeft je een richting om in te werken en dat kun je vervolgens aanpassen aan jouw eigen manier van werken.