vrijdag, mei 24, 2024
Onderwijs

Handelingsgericht werken


Handelingsgericht werken gaat er in de kern om dat jij als leerkracht kijkt naar wat jouw leerlingen nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen.
Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen.
Na inventarisatie van de onderwijsbehoeften kan het onderwijs worden afgestemd.

De zeven principes van HGW

 1. Onderwijsbehoefte staat centraal.
  Je moet uitgaan van de onderwijsbehoefte van de leerling en deze centraal stellen. Denk daarbij aan de manier van instructies geven, de lengte van je opdrachten en of de leerling voldoende wordt uitgedaagd.
 2. Afstemming en voldoende afwisseling.
  Is er voldoende afstemming en afwisseling voor de leerling tussen mede leerlingen, de leerkracht, de school en ouders.
  Want ook de omgeving moet goed zijn afgestemd met wat de leerling nodig heeft.
 3. Jij als leerkracht doet er toe.
  Jij als leerkracht kan afstemmen op de verschillen tussen je leerlingen en zo het onderwijs passend maken.
 4. Benut het positieve.
  De positieve aspecten zijn heel erg belangrijk. En dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van de leerling.
  Ook de positieve aspecten van de leerkracht, mede leerlingen, de school en ouders zijn van belang.
  Zie als leerkracht niet alleen de negatieve aspecten van een leerling.
 5. De samenwerking tussen school en ouders.
  De constructieve samenwerking tussen school en ouders is heel belangrijk.
  Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid bij school, maar hierover communiceert de school wel over met de ouders.
 6. Werk doelgericht.
  Formuleer de doelen als team met betrekking tot het leren, de werkhouding en sociaal emotioneel functioneren.
  En doe dit voor de korte- en de langetermijndoelen.
 7. Werk systematisch en transparant.
  Zorg ervoor dat de werkwijze van de school systematisch en transparant is.
  Maak duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer het gedaan wordt.

Wat voor fasen gebruikt het HGW

 1. Signaleren van het probleem.
  Welke leerlingen hebben er extra aandacht nodig?
 2. Analyseer de onderwijsbehoefte.
  Wat hebben de leerlingen nodig?
 3. Plan van aanpak.
  Hoe ga je de extra onderwijsbehoefte leveren aan de leerlingen.
 4. Realiseren van het plan.

Elk handelingsplan kent tenminste de volgende vijf concrete onderdelen: beginsituatie, inhoud, organisatie, termijn, betrokkenen en evaluatie.
Aan de hand van deze vijf aspecten worden de afspraken over de aanpak van de leerling opgeschreven.