vrijdag, mei 24, 2024
Kind

Gecontroleerde motivatie


Gecontroleerde motivatie verwijst naar het motief om op zijn minst enige controle uit te oefenen over belangrijke gebeurtenissen in ons leven.
De mate waarin gecontroleerde motivatie aangeboren of aangeleerd is, blijft een punt van discussie.
Maar veel psychologen beweren dat vrijwel alle mensen gemotiveerd zijn om een gevoel van meesterschap op te bouwen.
Dat wil zeggen zichzelf te zien als capabele individuen die enige invloed kunnen uitoefenen op gebeurtenissen en uitkomsten.
Dit motief wordt ook wel effectiviteitsmotivatie genoemd.

Positieve aspecten van persoonlijke controle

Een overvloed aan onderzoek suggereert dat mensen over het algemeen liever controle hebben over de gebeurtenissen in hun leven.
En dat het uitoefenen van controle goed is voor het welzijn van mensen.
Zelfs in situaties waarin individuen weinig controle uitoefenen, zorgt het simpele geloof dat ze controle kunnen uitoefenen er meestal voor dat mensen zich beter voelen. En beter omgaan met tegenslag en efficiënter werken.
Er kan zelfs worden gesteld dat gevoel van controle een cruciaal onderdeel van welzijn is.

Negatieve aspecten van persoonlijke controle

Het lijdt weinig twijfel dat gevoel van controle hand in hand gaat met positieve aanpassing en welzijn.
Maar dit betekent niet dat mensen alles willen beheersen of dat controle altijd wenselijk is.
Mensen geven soms de controle uit handen omdat ze niet de verantwoordelijkheid willen die gepaard gaat met de leiding hebben.
Dit geldt met name als mensen het gevoel hebben dat ze niet over de vaardigheden beschikken die nodig zijn om het werk goed te doen.
Vaak weerhoudt de angst om dwaas te lijken bij een slechte prestatie mensen ervan om opdrachten of verantwoordelijke posities aan te nemen.

Individuele verschillen in gecontroleerde motivatie

Hoewel alle mensen gemotiveerd zijn om de gebeurtenissen in hun leven te beheersen, kunnen psychologen ook individuele verschillen in dit motief identificeren.
Psychologen kunnen mensen op een continuüm plaatsen van degenen met een hoog verlangen naar controle tot degenen die deze eigenschap laag hebben.
Het kennen van iemands verlangen naar controlescore stelt psychologen in staat om gedrag in een groot aantal situaties te voorspellen.