donderdag, juli 25, 2024
Pedagogiek

Daltononderwijs


Daltononderwijs is een onderwijssoort met de nadruk op keuzevrijheid voor de leerling. Samenwerking en zelfstandigheid staan centraal.

De vraag wat daltononderwijs is en wat er in het daltononderwijs anders is dan in andere traditionele vernieuwingsscholen zoals Montessori, Jenaplan, Freinet en de Vrije School is begrijpelijk, maar niet zo gemakkelijk te beantwoorden.

Geschiedenis

Het daltononderwijs is vanaf 1904 ontwikkeld door de Amerikaanse lerares Helen Parkhurst (1886-1973).

Uitgangspunten van het hedendaags daltononderwijs. Oorspronkelijk drie, in 2012 uitgebreid tot vijf:

  • Vrijheid en verantwoordelijkheid Een betere vertaling is wellicht keuzevrijheid. Leerlingen mogen vrij kiezen uit een beperkte lijst mogelijkheden, schoolvakken.
  • Samenwerken
  • Effectiviteit
  • Zelfstandigheid. Willen leerlingen in hun eigen tempo leren, dan is het nodig dat ze een zekere mate van zelfstandigheid hebben. Ze moeten zelfstandig de taak kunnen plannen en uitvoeren, zonder al te veel sturing.
  • Reflectie

Daltononderwijs in Nederland

De eerste daltonschool in Nederland was in 1925 de gemeentelijke Dalton HBS in Den Haag, nu: Dalton Den Haag.
In Nederland zijn in totaal ongeveer 417 daltonscholen. Dit zijn basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en kinderdagverblijven.
Alle daltonscholen in Nederland hebben een licentie van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV).
De NDV bezoekt alle scholen met een licentie regelmatig. Zij evalueert hun onderwijs en waarborgt op die manier een bepaald kwaliteitsniveau.

Daltononderwijs in België

Vlaanderen telt in totaal acht scholen die dit type onderwijs aanbieden, veelal gaat het hier om kleuter- en lagere scholen.
In het Leerlabo in Westerlo kan je het onderwijs van kleuter- tot secundair onderwijs terugvinden.
Het GO! Lyceum Gent biedt dit type onderwijs aan in alle graden van het secundair onderwijs.
Zie ook Hasselt Lager onderwijs: Dalton 1 en Dalton 2, daarbij horend secundair onderwijs: Van Veldeke methodeschool (alle graden, voor Dalton, Freinet en andere leerlingen).