donderdag, juli 25, 2024
Kind

Leefwereld (van een leerling)


Met de leefwereld van leerlingen bedoelen we het geheel van dingen waarmee iemand in zijn leven te maken heeft.

Om de ontwikkeling van je leerlingen te stimuleren moet u aansluiten bij de interesses van die leerlingen.
Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de fysieke, cognitieve, persoonlijkheids- of sociale ontwikkeling.
Al deze gebieden kunnen het best door u gestimuleerd worden, wanneer u rekening houdt met de leef- en belevingswereld van uw leerlingen.

Wat wordt er bedoeld met leefwereld?

Onder leefwereld wordt er gekeken naar het milieu waarin uw leerlingen opgroeit.
De leefwereld van uw leerlingen kunnen heel erg breed zijn. In de thuissituatie moet er op het niveau van leefwereld worden gekeken naar gezin (Ouders, broers / zussen of andere mensen die in huis wonen), maar ook naar de waarden en normen binnen het gezin.
Deze waarden en normen verschillen per gezin. Misschien is het in het gezin gebruikelijk dat het kind mee helpt in het huishouden en in het andere gezin is dat niet van toepassing.

Onder de leefwereld van uw leerlingen valt natuurlijk ook de school. Daar kunnen weer hele andere waarden en normen van belang zijn.
Op een school moet er geleerd worden.
U kunt zich vast voorstellen dat uw leerlingen zich ook anders ontwikkelen op de school dan in de thuissituatie.
Er worden bijvoorbeeld al hele andere soorten gesprekken gevoerd.
En ook is de groepssamenstelling in de klas van uw leerlingen veel groter en is de groep erg divers (er zijn meer verschillen doordat de groep groter is).

Wat wordt er bedoeld met belevingswereld?

Bij de belevingswereld van kinderen wordt er eigenlijk gekeken naar de wereld vanuit het kinderperspectief.
Wanneer u vanuit het kinderperspectief naar de wereld wilt kijken, dan verplaatst u zich in uw leerling.
U zult merken dat, indien uw leerling 4 jaar oud is, andere dingen interessant vindt dan wanneer uw leerlingen 12 jaar oud zijn.

Leerlingen met dezelfde belevingswereld hebben dezelfde interesses. Zij kijken bijvoorbeeld naar dezelfde televisieprogramma’s en zij vinden dezelfde dingen stom en leuk.
Vaak zie je dat leerlingen met dezelfde leeftijd dezelfde interesses hebben.
In de kleuterfase willen leerlingen heel graag ontdekken. Dit is kenmerkend voor deze leeftijdsfase.
U kunt dus zeggen: Bepaalde leeftijdsfases roepen dezelfde behoeften op.
Doordat hierover veel bekend is, kunt u als leerkracht beter inspelen op de behoeften van uw leerlingen.