donderdag, juni 13, 2024
Kind

Financieel gedrag


Het Nibud monitort de financiële situatie van het financieel gedrag van jongeren in verschillend onderzoeken, zoals scholieren- en studentenonderzoeken.
Ze onderzoeken de inkomsten, uitgaven, het spaar- en leengedrag, schulden en de beleving van geld.

Nibud-leerdoelen

Het Nibud gebruikt de uitkomsten van de onderzoeken voor het opstellen van leerdoelen voor het omgaan met geld voor kinderen van 6 tot 18 jaar (het financieel gedrag).
De Nibud-leerdoelen verschillen per leeftijdscategorie, omdat kinderen van verschillende leeftijden andere vaardigheden en interesses hebben.

De onderwerpen zijn voor alle leeftijdscategorieën vergelijkbaar, ze hebben betrekking op: inkomsten verwerven, geldzaken organiseren, voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen en verantwoord besteden.

Leren omgaan met geld

Kinderen leren omgaan met geld is een belangrijk onderdeel van het voorbereiden op een zelfstandige toekomst.
Bijna elke beslissing in het leven heeft in meer of mindere mate een financieel component.
Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een huis of het aan gaan van een lening.
Hoe ouder kinderen worden hoe meer financiële verantwoordelijkheid ze krijgen.
Als op jonge leeftijd al geleerd wordt met geld om te gaan worden ze voorbereid op hun eigen financiële verantwoordelijkheid.
Hierdoor zullen ze minder snel in de schulden komen en goed met geld omgaan.

Bron : Nibud.