donderdag, juni 13, 2024
Onderwijs

Digitale geletterdheid


Digitale geletterdheid verwijst naar het vermogen van een individu om informatie te vinden, evalueren en communiceren door middel van verschillende digitale platforms.
Het wordt beoordeeld op basis van iemands grammatica, compositie, typevaardigheid en het vermogen om tekst, afbeeldingen, audio en ontwerpen te produceren met behulp van technologie.

Terwijl digitale geletterdheid was aanvankelijk gericht op digitale vaardigheden en stand-alone computers,.
De komst van internet en het gebruik van sociale media heeft ertoe geleid dat een deel van de focus is verschoven naar mobiele apparaten.
Vergelijkbaar met andere groeiende definities van geletterdheid die culturele en historische manieren van betekenisgeving erkennen, vervangt het traditionele vormen van geletterdheid niet.
Maar bouwt in plaats daarvan voort op en breidt de vaardigheden uit die de basis vormen van traditionele vormen van geletterdheid.
Digitale geletterdheid moet worden beschouwd als een onderdeel van de weg naar kennis.

Skills

Digitale geletterdheid vereist bepaalde vaardigheden die interdisciplinair van aard zijn.
Er zijn vijf soorten geletterdheid die onder de overkoepelende term digitale geletterdheid vallen.

  1. Foto-visuele geletterdheid. Het vermogen om informatie uit beeld te lezen en af te leiden.
  2. Reproductiegeletterdheid. Het vermogen om digitale technologie te gebruiken om een nieuw werkstuk te maken of bestaande werkstukken te combineren om het uw eigen werk te maken.
  3. Vertakkingsgeletterdheid. Het vermogen om met succes te navigeren in het niet-lineaire medium van de digitale ruimte.
  4. Informatievaardigheden: het vermogen om informatie op internet en in bibliotheken te doorzoeken, lokaliseren, beoordelen en kritisch te evalueren.
  5. Sociaal-emotionele geletterdheid. De sociale en emotionele aspecten van online aanwezig zijn, of het nu gaat om socialiseren en samenwerken, of gewoon om inhoud te consumeren.

In de samenleving

Het is noodzakelijk voor het juiste gebruik van verschillende digitale platformen.
Geletterdheid in sociale netwerkdiensten en Web 2.0-sites helpt mensen in contact te blijven met anderen.
Om tijdige informatie door te geven en zelfs goederen en diensten te kopen en verkopen.
Digitale geletterdheid kan ook voorkomen dat mensen online worden misbruikt.
Aangezien fotomanipulatie, e-mailfraude en phishing de digitaal analfabeten vaak voor de gek kunnen houden.
Dit kost slachtoffers geld en maakt ze kwetsbaar voor identiteitsdiefstal.
Het wordt belangrijk om digitaal geletterd te zijn om altijd een stap vooruit te denken bij het gebruik van de digitale wereld.

In het onderwijs

Scholen actualiseren voortdurend hun curricula om gelijke tred te houden met de steeds snellere technologische ontwikkelingen.
Dit omvat vaak computers in de klas, het gebruik van educatieve software om curricula te onderwijzen. En cursusmateriaal dat online beschikbaar wordt gesteld aan leerlingen
Leerlingen leren vaak geletterdheid, zoals hoe ze geloofwaardige bronnen online kunnen verifiëren, websites kunnen citeren en plagiaat kunnen voorkomen.
Digitale technologie heeft invloed gehad op de manier waarop materiaal in de klas wordt onderwezen.
Nu het gebruik van technologie de afgelopen jaren toeneemt, veranderen docenten traditionele vormen van lesgeven.


Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen