dinsdag, juni 18, 2024
Kind

Eigenaarschap van leren


Met eigenaarschap van leren wordt bedoeld dat studenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces.
Kortom: de leerling die zelfgestuurd kan leren, weet hoe hij leert.
Hij heeft geoefend met het leerproces zelf en heeft ervaren hoe hij zelf de autonomie heeft over zijn leren.
Leerlingen die zelfgestuurd kunnen leren zullen dit hun leven lang blijven doen.
Als ze kennis hebben van hun eigen leerproces en de manier waarop dit bereikt gaat worden, zullen ze 10-20% hoger scoren dan leerlingen die niet concreet weten wat ze leren.
De leerlingen worden bij eigenaarschap van leren actief betrokken bij de missie, gedragsregels en de doelen in de groep en op persoonlijk niveau.

Bevorderen van eigenaarschap

Om het eigenaarschap van leerlingen te versterken kun je onder meer de motivatie, betrokkenheid, zelfsturing en metacognitieve vaardigheden bevorderen.
Eigenaarschap van leerlingen stimuleren vraagt wat van de leerlingen, maar vooral ook van de leerkracht: hoe kun je leerlingen motiveren en betrekken bij het werk?
Welke feedback geef je leerlingen, hoe stimuleer je een growth mindset?
Door leerlingen effectieve leerstrategie├źn aan te leren en hen ondersteunende feedback te geven, bevorderen het eigenaarschap.
Bovendien de leeromgeving verrijken met bijvoorbeeld goed toegankelijke informatiebronnen, internet en andere (digitale) hulpmiddelen helpen enorm.