zondag, juli 21, 2024
Kind

Cognitieve ontwikkeling


Cognitieve ontwikkeling is een studiegebied in de neurowetenschappen en psychologie dat zich richt op de ontwikkeling van een kind op het gebied van informatieverwerking, conceptuele hulpbronnen, perceptuele vaardigheden, het leren van talen en andere aspecten van het ontwikkelde volwassen brein en cognitieve psychologie.
Kwalitatieve verschillen tussen hoe een kind zijn waakervaring verwerkt en hoe een volwassene zijn waakervaring verwerkt, worden erkend (zoals objectpermanentie, het begrip van logische relaties en oorzaak-gevolg redenering bij schoolgaande kinderen).
De ontwikkeling wordt gedefinieerd als de opkomst van het vermogen om hun begrip bewust te kennen, te begrijpen en te articuleren in termen van volwassenen.
De ontwikkeling is hoe een persoon zijn wereld waarneemt, denkt en begrijpt door de relaties van genetische en leerfactoren.

Er zijn vier stadia in de ontwikkeling van cognitieve informatie.
Dat zijn redeneren, intelligentie, taal en geheugen.
Deze fasen beginnen wanneer de baby ongeveer 18 maanden oud is, ze spelen met speelgoed, luisteren naar hun ouders, ze kijken tv, alles wat hun aandacht trekt, helpt bij het opbouwen van hun cognitieve ontwikkeling.

Baby’s

Kinderen tussen 0 en 4 jaar
Als onderdeel van de cognitieve ontwikkeling leren baby’s informatie uit hun omgeving te verwerken en op te slaan, zodat zij deze opgedane vaardigheden en kennis later kunnen gebruiken.

Kleuters

Kinderen tussen 4 en 6 jaar
Jonge kinderen denken meestal in concrete zin, gebaseerd op hun eigen zintuiglijke ervaringen en waarnemingen. Kinderen vanaf vier jaar hebben plezier met spelletjes zoals het sorteren van voorwerpen op soort, grootte of kleur. Als je hierover praat, help kinderen dan de taal te ontwikkelen die daarbij hoort: “Deze is…” “Deze lijkt op…” “Deze is groter/kleiner dan…” En ze laten zien hoe je logische verbanden in woorden legt: “Ja, die is precies waar hij hoort, want…”

Schoolkinderen

Kinderen tussen 7 en 9 jaar
In deze fase neemt het geheugen en het concentratievermogen van kinderen sterk toe. Op school leren kinderen lezen en beginnen ze vaak zelfstandig te lezen over onderwerpen die hen interesseren. Daarom is het een goed idee om hen eenvoudige informatieve boekjes te geven die kinderen zelfstandig kunnen lezen.

Kinderen tussen 10 en 12 jaar
Op deze leeftijd is het logisch denken goed ontwikkeld en beschikken kinderen over voldoende taalvaardigheid om ingewikkeldere begrippen en redeneringen met woorden uit te drukken.

Kinderen zijn beter in staat abstract na te denken over situaties die ze zelf niet hebben meegemaakt. Ze kunnen ook empathie tonen voor verschillende standpunten. Dit is een goed moment voor bijvoorbeeld rollenspellen of (voor oudere kinderen) debatten.

Adolescenten

Een adolescent denkt als een tiener. Hij denkt abstract en is in staat na te denken over dingen die niet direct waarneembaar of direct beleefbaar zijn. Daardoor zijn zij steeds beter in staat om na te denken en te praten over begrippen als rechtvaardigheid, vriendschap en gelijkheid.

Cognitieve ontwikkeling stimuleren

  • Geef kinderen de kans om hun eigen kennis te ontwikkelen. In plaats van kant-en-klare kennis aan te bieden, stel vragen en geef aanwijzingen die het kind helpen zijn of haar eigen weg te vinden.
  • De ontwikkeling van kennis is gekoppeld aan de ontwikkeling van taal. Praat veel met kinderen over hoe en waarom dingen gebeuren.
  • Laat kinderen hun eigen ideeën verwoorden. Neem hun ideeën serieus en stel meer vragen als je de redenering niet goed kunt volgen. Het uitdrukken van gedachten is zelf bevorderlijk voor de ontwikkeling van het denken.
  • Zorg voor cognitief stimulerend materiaal: technisch speelgoed, informatief materiaal, computerspelletjes, enz.
  • Kies bij het voorlezen aan kleuters verhalen met een duidelijk plot en een verrassend probleem en/of wending. Dit geeft kinderen meer mogelijkheden om over het verhaal na te denken.

Tips

  • Zorg ervoor dat de materialen en activiteiten die je aanbiedt geschikt zijn voor de leeftijdsgroep: niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk.
  • Kinderen kunnen goed zelfstandig nadenken over activiteiten als puzzelen, een huis bouwen of een experiment uitvoeren.
  • Als je kinderen op verschillende ontwikkelingsniveaus met elkaar laat spelen, leren ze van elkaar.