vrijdag, mei 24, 2024
Onderwijs

Coaching


Coaching is een proces dat tot doel heeft prestaties te verbeteren en zich richt op het ‘hier en nu’ in plaats van op het verre verleden of de verre toekomst.

Hoewel er veel verschillende coachingsmodellen zijn, beschouwen we niet de ‘coach als expert’, maar de coach als facilitator van het leren.

Er is een enorm verschil tussen iemand onderwijzen en helpen om te leren. Bij coaching helpt de coach in wezen het individu om zijn eigen prestaties te verbeteren: met andere woorden, hem helpen om te leren.

Het competentiecyclusmodel van leren

Een handig model voor leren is de competentiecyclus, een model met vier fasen dat u kan helpen uw competenties te identificeren:

1) Onbewuste incompetentie

Je weet niet dat je iets niet weet.

Een goed voorbeeld is een kind dat nog nooit een fiets heeft gezien, of geen idee heeft dat er een andere taal bestaat dan de eigen taal.

2) Bewuste incompetentie

Je bent je ervan bewust geworden dat je een bepaalde vaardigheid mist.

Een voorbeeld is het kind dat andere kinderen heeft zien fietsen, of iemand een andere taal heeft horen spreken en daarom wil leren.

3) Bewuste competentie

Je hebt geleerd hoe je iets moet doen, maar je moet er nog steeds over nadenken om het te doen.

Een voorbeeld is het kind dat kan fietsen, maar eraf valt als het stopt met kijken waar het heen gaat.

4) Onbewuste competentie

Je hebt iets zo goed geleerd dat het in je brein is ingebed.

Je hoeft niet meer na te denken over hoe je het doet, maar doet het gewoon. Sterker nog, als je er te hard over nadenkt, kun je het misschien niet doen.

Coaches moeten de fase identificeren waarin een individu zich bevindt om de juiste soort taal te gebruiken om hen te helpen naar de volgende fase te gaan. Het is immers moeilijk om te proberen een vaardigheid te verbeteren als je niet weet dat het je ontbreekt.

De verschillen tussen onderwijzen, coachen, begeleiden en adviseren

Hoewel lesgeven, coachen, mentoren en adviseren allemaal een aantal belangrijke kenmerken en vaardigheden gemeen hebben, zijn ze niettemin behoorlijk verschillend en het is belangrijk om je bewust te zijn van de verschillen.

Lesgeven en trainen

Bij onderwijs en training is een deskundige leraar betrokken die kennis overdraagt aan hun studenten.

Hoewel de beste leraren participatieve en interactieve technieken zullen gebruiken, zoals coaching, is er zeer zeker een disbalans in kennis, waarbij de leraar als expert het ‘juiste antwoord’ weet.


Coachen

Coaching houdt de overtuiging in dat het individu de antwoorden op zijn eigen problemen in zich heeft.

De coach is geen vakexpert, maar is eerder gericht op het helpen van het individu om zijn eigen potentieel te ontsluiten. De focus ligt heel erg op het individu en wat er in hun hoofd omgaat. Een coach is niet noodzakelijkerwijs een aangewezen persoon: iedereen kan een coachingbenadering volgen met anderen, of het nu gaat om collega’s, ondergeschikten of superieuren.

mentorschap

Mentoring is vergelijkbaar met coaching. Men is het er algemeen over eens dat een mentor een gids is die iemand helpt sneller te leren of zich te ontwikkelen dan alleen.

Op de werkvloer worden mentoren vaak formeel als zodanig aangewezen in onderling overleg en buiten de lijnmanagementketen van een individu. Ze hebben meestal veel ervaring en expertise in de branche van het individu.

Advisering

Advisering of counseling staat dichter bij een therapeutische interventie. Het richt zich op het verleden en helpt het individu om barrières en problemen uit het verleden te overwinnen en verder te gaan. De focus kan hier zowel intern als extern liggen.