vrijdag, mei 24, 2024
Kind

Dagarrangementen


In het onderwijs zijn er dagarrangementen voor kinderen die de hele dag ondersteuning en opvang krijgen.
Vaak is het een samenwerking tussen de basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang, BSO(Buitenschoolse opvang) en eventueel mediatheek en bibliotheek.
Zo kunnen kinderen opvang en ondersteuning krijgen voor een hele dag met leeractiviteiten en ontspanning.

Deze arrangementen worden vaak aangeboden door brede scholen en kinderen kunnen al vanaf zeer jonge leeftijd terecht en blijven zo binnen eenzelfde omgeving totdat ze de basisschool verlaten.

Flexibel

Deze dagarrangementen zijn flexibel. Vaak al vanaf 7:00 ’s ochtends vroeg tot 18:00.
Het basisonderwijs vormt altijd het hart van dit netwerk waaraan welzijn, jeugdwerk, zorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en culturele en sportieve activiteiten toegevoegd kunnen worden, al naar gelang de wensen van de diverse partners.
Het schoolcurriculum geldt als startpunt voor de ontwikkeling van de activiteiten, waardoor binnen- en buitenschools leren met elkaar verbonden worden.

Brede dagarrangementen goed voor de ontwikkeling van het kind

Een breed en gevarieerd hele-dag aanbod van onderwijs, opvang, cultuur, sport en bewegen, muziek en extra ondersteuning – schools- en naschools – draagt bij aan de ontwikkelingskansen van kinderen.
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de toegankelijkheid van een dergelijk rijk dagarrangement en een passend aanbod voor alle kinderen.