donderdag, juli 25, 2024
Onderwijs

Onderbouw


In het onderwijs verwijst “onderbouw” naar het gedeelte van een school dat betrekking heeft op de lagere klassen of leerjaren. Het is het tegenovergestelde van de bovenbouw. De onderbouw omvat doorgaans de beginjaren van het onderwijs, waarin basisvaardigheden en fundamentele concepten worden onderwezen.

In het basisonderwijs omvat het meestal de groepen 1 tot en met 5 of 6, afhankelijk van de specifieke structuur van de school. In het voortgezet onderwijs kan het de eerste en tweede klassen omvatten.

De onderbouw legt vaak de basis voor verdere educatieve ontwikkeling door fundamentele kennis, vaardigheden en sociaal-emotionele competenties te bevorderen. In deze jaren wordt vaak de nadruk gelegd op algemene vorming en brede educatie, terwijl de bovenbouw in het voortgezet onderwijs ook meer gespecialiseerd kan zijn en gericht op voorbereiding op examens en toekomstige studie- of carrièremogelijkheden.