donderdag, juni 13, 2024
Didactiek

Blended learning


Blended Learning verwijst naar een onderwijsaanpak waarbij traditioneel face-to-face onderwijs wordt gecombineerd met online leermethoden. Het doel is om de voordelen van zowel traditioneel klassikaal onderwijs als online leren te integreren, waardoor lerenden meer flexibiliteit en gepersonaliseerde leermogelijkheden krijgen. Er zijn verschillende definities van Blended Learning, maar over het algemeen gaat het om de integratie van verschillende leermodaliteiten.

Definities

Enkele veelvoorkomende definities van Blended Learning zijn:

  1. De combinatie van traditioneel onderwijs met online leermethoden.
  2. Een onderwijsmodel waarbij face-to-face instructie wordt afgewisseld met online leermogelijkheden.
  3. Een geïntegreerde benadering die gebruikmaakt van zowel fysieke als digitale leermiddelen.

In het onderwijs

In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs wordt Blended Learning op verschillende manieren toegepast:

1. Gepersonaliseerd leren:
Het biedt de mogelijkheid om leerinhoud op maat aan te bieden, rekening houdend met de individuele behoeften, vaardigheden en leerstijlen van studenten. Online modules, interactieve digitale leermiddelen en adaptieve leertechnologieën kunnen worden gebruikt om individuele leertrajecten te ondersteunen.

2. Flipping the Classroom:
In het zogenaamde ‘Flipped Classroom’-model worden traditionele lesactiviteiten omgedraaid. Leerlingen bestuderen nieuwe concepten thuis via online bronnen, zoals video’s of digitale modules, en gebruiken de klas als een ruimte voor interactieve discussies, samenwerking en praktische toepassing van kennis.

3. Hybride lessen:
Leraren kunnen afwisselen tussen face-to-face instructie en online interacties. Bijvoorbeeld, sommige lessen worden in de klas gegeven, terwijl andere online worden aangeboden. Dit geeft flexibiliteit aan zowel docenten als studenten.

4. Online platforms en leermiddelen:
Het gebruik van online platforms en leermiddelen, zoals educatieve apps, digitale leeromgevingen, en online samenwerkingshulpmiddelen, kan Blended Learning verrijken door extra leermogelijkheden en interactieve elementen toe te voegen.

De essentie

In essentie biedt Blended Learning een flexibele benadering van onderwijs, waarbij de kracht van traditioneel onderwijs wordt gecombineerd met de mogelijkheden die online leermiddelen bieden, met als doel het verbeteren van het leerproces en het vergroten van de betrokkenheid van de leerlingen.