donderdag, juni 13, 2024
Didactiek

Bildung


Bildung, volgens Wilhelm von Humboldt, verwijst naar een Duits concept dat moeilijk exact te vertalen is, maar het heeft te maken met persoonlijke ontwikkeling, vorming en educatie. Humboldt, een Duitse filosoof, taalkundige, en onderwijsreformator uit de 18e en 19e eeuw, had een diepgaand invloedrijke visie op onderwijs.

Voor Humboldt was Bildung meer dan alleen het aanleren van feitelijke kennis of het verwerven van praktische vaardigheden. Het omvatte het ontwikkelen van intellectuele, morele en esthetische capaciteiten van een individu. Het doel was niet alleen om productieve leden voor de samenleving te creëren, maar ook om individuen te vormen tot autonome, kritisch denkende burgers.

Met betrekking tot onderwijs betekent Bildung dat het onderwijs moet streven naar het cultiveren van de volledige persoonlijkheid van een individu. Het gaat niet alleen om het aanbieden van vakinhoudelijke kennis, maar ook om het stimuleren van nieuwsgierigheid, het ontwikkelen van creatief denken en het bevorderen van morele waarden. Humboldt pleitte voor een onderwijssysteem dat de individuele talenten en capaciteiten van studenten respecteert en hen in staat stelt zichzelf te ontwikkelen.

Het Humboldtiaanse onderwijsmodel legt ook nadruk op het belang van zelfontplooiing en een brede vorming. In plaats van louter instrumenteel onderwijs dat gericht is op beroepsgerichte vaardigheden, benadrukt Humboldt het belang van een algemene vorming die de persoonlijke groei van het individu bevordert.

Humboldts ideeën hebben een blijvende invloed gehad op het onderwijs, zowel in Duitsland als daarbuiten, en zijn nog steeds relevant in hedendaagse discussies over onderwijsfilosofie en -beleid.