vrijdag, mei 24, 2024
Onderwijs

Adaptieve technologie


Adaptieve technologieWat is adaptieve technologie ?

Adaptieve technologie maakt het mogelijk leerlingen automatisch te voorzien van leerinhoud die aangepast is aan hun voortgang.
Het aanbod is op maat, doordat de technologie rekening houdt met de mate van begrip van de leerlingen.
De adaptieve toepassingen verzamelen data over het leerproces van de leerlingen, analyseren deze data en passen het vervolg van het leerproces aan op basis van de analyse (dit noemen ze ook wel learning analytics).
Het resultaat kan bestaan uit moeilijkere oefeningen voor leerlingen die de leerstof begrijpen, extra bronnen voor verlengde instructie of gepersonaliseerde feedback.

Wie heeft baat bij de technologie ?

Niet een selectief groepje leerlingen heeft baat bij deze technologie.
Het is zaak dat de school in de technologie voorziet voor alle leerlingen, zodat alle leerlingen van de voordelen kunnen genieten.

Voorbeeld van deze technologie.

Veel onderwijsinstellingen werken bijvoorbeeld met snappet.
Deze complete adaptieve lesmethode voor alle kernvakken bevat bijvoorbeeld interactieve instructielessen, lesstof gebaseerd op de beste didactiek en levert een inzicht die nodig is om het beste uit de leerling te halen.

Daarnaast zijn er nog veel meer gespecialiseerde tools die specifiek ontworpen zijn om het leerproces van leerlingen geautomatiseerd en adaptief te ondersteunen.
De meeste van deze tools zijn gericht op het ontwikkelen van reken- en wiskundevaardigheden (o.a. Rekentuin, Snappet), taalontwikkeling, lezen en spelling (o.a. Taalzee, Snappet, Zwijsen Taal).

Privacy.

De leertechnologie is effectief met het verzamelen en analyseren van de sporen die leerlingen achterlaten.
De vraag komt dan al snel om de hoek “wat met de privacy van de leerlingen?”.
Onderwijs instellingen gaan vaak aan de slag met een gratis toepassingen, waarvan vaak niet duidelijk is waar de data van de leerlingen opgeslagen wordt en dus ook niet voldoet aan de geldende wetgeving voor de bescherming van de privacy.
Uit een recent grootschalig onderzoek van Human Rights Watch (2022) bleek dat 89% van de 164 onderzochte toepassingen minstens op een onduidelijke wijze omgingen met de gegevens van leerlingen.
Vaak betreft het het doorsluizen van data aan ‘derde partijen’.